Keitä me olemme?

AntroBlogin toimitus on koko­nai­suu­des­saan melko suuri. Toimintamme perustuu vapaa­eh­toi­suu­teen, ja toi­mi­tuk­sen parissa pääsee tekemään monen­lais­ta. Olemme lähes kaikki ant­ro­po­lo­ge­ja, opis­ke­li­jois­ta toh­to­rei­hin. Meitä motivoi rakkaus ant­ro­po­lo­gi­aan ja sen näkyväksi teke­mi­seen.

Ninnu Koskenalho

Ninnu Koskenalho

VTM

Päätoimittaja

Suvi Jaakkola

Suvi Jaakkola

VTM

Päätoimittaja

Saara Toukolehto

Saara Toukolehto

Tohtorikoulutettava

Toimituspäällikkö

Tuomas Järvenpää

Tuomas Järvenpää

FT

Antropologinen arvioija

Marianna Keisalo

Marianna Keisalo

VTT

Antropologinen arvioija

Liina Mustonen

Liina Mustonen

VTT

Antropologinen arvioija

Toimitus

Niina Ahola

Niina Ahola

VTK

Työelämäosion toi­mi­tus­pääl­lik­kö

Bea Bergholm

Bea Bergholm

VTM
Taina Cooke

Taina Cooke

FM, toh­to­ri­kou­lu­tet­ta­va
Bruno Gronow

Bruno Gronow

VTK
Kirsi Hellman

Kirsi Hellman

BA
Emmi Holm

Emmi Holm

VTM
Jenna Honkanen

Jenna Honkanen

VTM
Emmi Huhtaniemi

Emmi Huhtaniemi

VTM
Aleksi Ilpala

Aleksi Ilpala

VTM
Sara Kettunen

Sara Kettunen

VTM
Juuso Koponen

Juuso Koponen

VTM, tut­ki­ja­kou­lu­tet­ta­va

Tapio Kumpula

Tapio Kumpula

VTK

Työelämäosion toi­mi­tus­pääl­lik­kö

Gennady Kurushin

Gennady Kurushin

KTM

Web suun­nit­te­lu Valokuvaus Videotuotanto

Suvi Lensu

Suvi Lensu

FM, toh­to­ri­kou­lu­tet­ta­va

Satu Myllymäki

Satu Myllymäki

Petra Niskanen

Petra Niskanen

Valtiot. yo.
Eemi Nordström

Eemi Nordström

VTK
Niina Paasovaara

Niina Paasovaara

HUK

Sanna Rauhala

Sanna Rauhala

VTM
Nelly Staff

Nelly Staff

Tuomas Tammisto

Tuomas Tammisto

VTT
Janne Vasarainen

Janne Vasarainen

VTK
Heikki Wilenius

Heikki Wilenius

VTM

Webmaster