Keitä me olemme?

AntroBlogin toimitus on koko­nai­suu­des­saan melko suuri. Toimintamme perustuu vapaa­eh­toi­suu­teen, ja toi­mi­tuk­sen parissa pääsee tekemään monen­lais­ta. Olemme lähes kaikki ant­ro­po­lo­ge­ja, opis­ke­li­jois­ta toh­to­rei­hin. Meitä motivoi rakkaus ant­ro­po­lo­gi­aan ja sen näkyväksi teke­mi­seen.

Ninnu Koskenalho

Ninnu Koskenalho

VTM

Päätoimittaja

Suvi Jaakkola

Suvi Jaakkola

VTM

Päätoimittaja

Saara Toukolehto

Saara Toukolehto

Tohtorikoulutettava

Toimituspäällikkö

Tuomas Järvenpää

Tuomas Järvenpää

FT

Antropologinen arvioija

Marianna Keisalo

Marianna Keisalo

VTT

Antropologinen arvioija

Liina Mustonen

Liina Mustonen

VTT

Antropologinen arvioija

Toimitus

Minerva Aalto

Minerva Aalto

VTK
Niina Ahola

Niina Ahola

VTM
Bea Bergholm

Bea Bergholm

VTM
Taina Cooke

Taina Cooke

FM

Tohtorikoulutettava

Bruno Gronow

Bruno Gronow

VTK
Emmi Holm

Emmi Holm

VTM
Aleksi Ilpala

Aleksi Ilpala

VTM
Sara Kettunen

Sara Kettunen

VTM
Juuso Koponen

Juuso Koponen

VTM, tut­ki­ja­kou­lu­tet­ta­va

Tapio Kumpula

Tapio Kumpula

VTM
Gennady Kurushin

Gennady Kurushin

KTM

Web suun­nit­te­lu Valokuvaus Videotuotanto

Miia Martikainen

Miia Martikainen

VTK
Satu Myllymäki

Satu Myllymäki

Petra Niskanen

Petra Niskanen

Valtiot. yo.
Eemi Nordström

Eemi Nordström

VTK
Niina Paasovaara

Niina Paasovaara

HUK

Sanna Rauhala

Sanna Rauhala

VTM
Julia Räisänen

Julia Räisänen

VTK

Työelämäosion toi­mi­tus­koor­di­naat­to­ri

Nelly Staff

Nelly Staff

Tuomas Tammisto

Tuomas Tammisto

VTT
Janne Vasarainen

Janne Vasarainen

VTK
Heikki Wilenius

Heikki Wilenius

VTM

Webmaster