Keitä me olemme?

AntroBlogin toimitus on koko­nai­suu­des­saan melko suuri. Toimintamme perustuu vapaa­eh­toi­suu­teen, ja toi­mi­tuk­sen parissa pääsee tekemään monen­lais­ta. Olemme lähes kaikki ant­ro­po­lo­ge­ja, opis­ke­li­jois­ta toh­to­rei­hin. Meitä motivoi rakkaus ant­ro­po­lo­gi­aan ja sen näkyväksi teke­mi­seen.

Ninnu Koskenalho

Ninnu Koskenalho

VTM

Päätoimittaja

Suvi Jaakkola

Suvi Jaakkola

VTM

Päätoimittaja

Saara Toukolehto

Saara Toukolehto

Tohtorikoulutettava

Toimituspäällikkö

Tuomas Järvenpää

Tuomas Järvenpää

FT

Tieteellinen arvioit­si­ja

Marianna Keisalo

Marianna Keisalo

VTT

Tieteellinen arvioit­si­ja

Liina Mustonen

Liina Mustonen

VTT

Toimitus

Niina Ahola

Niina Ahola

VTK

Työelämäosion toi­mi­tus­pääl­lik­kö

Taina Cooke

Taina Cooke

FM, toh­to­ri­kou­lu­tet­ta­va
Bruno Gronow

Bruno Gronow

VTK
Kirsi Hellman

Kirsi Hellman

BA
Anna Haverinen

Anna Haverinen

FT
Milla Heikkinen

Milla Heikkinen

Emmi Holm

Emmi Holm

VTM
Jenna Honkanen

Jenna Honkanen

VTM
Emmi Huhtaniemi

Emmi Huhtaniemi

VTM
Aleksi Ilpala

Aleksi Ilpala

VTM
Jasmin Immonen

Jasmin Immonen

FT
Sara Kettunen

Sara Kettunen

VTK
Juuso Koponen

Juuso Koponen

VTM, tut­ki­ja­kou­lu­tet­ta­va

Marjatta Kuisma

Marjatta Kuisma

VTK
Tapio Kumpula

Tapio Kumpula

VTK

Työelämäosion toi­mi­tus­pääl­lik­kö

Gennady Kurushin

Gennady Kurushin

KTM

Web suun­nit­te­lu Valokuvaus Videotuotanto

Suvi Lensu

Suvi Lensu

FM, toh­to­ri­kou­lu­tet­ta­va

Satu Myllymäki

Satu Myllymäki

Petra Niskanen

Petra Niskanen

Valtiot. yo.
Eemi Nordström

Eemi Nordström

VTK
Niina Paasovaara

Niina Paasovaara

Opiskelija

Aino Pohjola

Aino Pohjola

MA
Olli-Matti Rantanen

Olli-Matti Rantanen

Sanna Rauhala

Sanna Rauhala

VTK
Nelly Staff

Nelly Staff

Sini Suomela

Sini Suomela

VTM
Tuomas Tammisto

Tuomas Tammisto

VTT
Heikki Wilenius

Heikki Wilenius

VTM

Webmaster