Antropologinen tutkimus edellyttää uuden tiedon omaksumista. Kirjoja pursuavan kirjaston kirjapinot muodostavat kuvaa reunustavan ympyrän, jonka keskellä ilmassa leijailee avonainen kirja.

Millaista ant­ro­po­lo­gis­ta tut­ki­mus­ta Suomen yli­opis­tois­sa tehdään juuri nyt? Mistä uudet julkaisut voi helposti löytää? Oheisen jat­ku­vas­ti päi­vit­ty­vän lis­tauk­sen avulla tämä tieto löytyy kootusti ja helposti kauttamme. Listaus kattaa tällä hetkellä ant­ro­po­lo­gian ja etno­lo­gian aloilla Suomessa jul­kais­tun tut­ki­muk­sen (2020) sekä lisäksi suo­ma­lai­sis­sa yli­opis­tois­sa vai­kut­ta­vien tut­ki­joi­den kan­sain­vä­li­set julkaisut (2021 alkaen). Listaus tarjoaa suorat linkit open access ‑jul­kai­sui­hin aina kuin mah­dol­lis­ta.


Listaus ei tois­tai­sek­si ole kattava katsaus kaikkeen, mitä näiden alojen tutkijat maamme yli­opis­tois­sa tekevät, mutta pyrimme tar­ken­ta­maan listausta aina kuin saamme uutta tietoa. Jos huomaat jul­kai­susi puuttuvan lis­tauk­ses­ta, ota toi­mi­tuk­seem­me yhteyttä (toimitus(at)antroblogi.fi) niin päi­vi­täm­me katsausta. Listauksen kautta pääsee kuitenkin jo nyt mais­ta­maan ant­ro­po­lo­gian ja etno­lo­gian tuo­reim­pia tuulia!

Alava, H. 2021: Poliitikot seisovat muu­ra­hais­keon päällä: Valtionrakennusperformansseja Ugandassa. Teoksessa Valtion ant­ro­po­lo­gi­aa: Tutkimuksia ihmisten hal­lit­se­mi­ses­ta ja vas­ta­rin­nas­ta: 76 – 97. SKS.


Cortina-Segarra, J. ym. 2021: Barriers to eco­lo­gical res­to­ra­tion in Europe: expert pers­pec­ti­ves. Restoration Ecology 29 (4): e13346.


Eräsaari, M. 2021: Varainkeruu, veron­kan­to ja moraa­li­ta­lous Fidžillä (eli valtio takaapäin). Teoksessa Valtion ant­ro­po­lo­gi­aa: Tutkimuksia ihmisten hal­lit­se­mi­ses­ta ja vas­ta­rin­nas­ta: 246 – 271. SKS.


Gaini, F. 2021: ‘He Understands Me in a Different Way Than Others Do’. Suomen Antropologi: Journal of the Finnish Anthropological Society 45 (2): 17 – 34.


García, N. A. 2021: Catching the White Fish: Gossip and Cocaine on Colombia’s Northern Pacific Coast. Journal of the Royal Anthropological Institute 27 (1): 128 – 45.


Green, S. 2021: Locating Disease: On the Coexistence of Diverse Concepts of Territory and the Spread of Disease. Teoksessa Medicalising Borders: Selection, Containment and Quarantine since 1800: 178 – 98. Manchester University Press.


Gross, T. 2021: Bodies as Arenas of Experimentation: Experiencing Novel Ways of Running. Journal of Contemporary Ethnography 00 (0): 1 – 26.


Gross, T. 2021: ‘Some People Smoke and Drink, I Run’: Addiction to Running through an Ethnographic Lens. Leisure Sciences 0 (0): 1 – 18.


Haapasaari, P., ym. 2021: Integrated Governance for Managing Multidimensional Problems: Potentials, Challenges, and Arrangements. Marine Policy 123: 104276.


Harti­kai­nen, E. 2021: Kuka har­joit­taa afrobra­si­lia­lai­sia uskontoja, sanokoon sen! Teoksessa Valtion ant­ro­po­lo­gi­aa: Tutkimuksia ihmisten hal­lit­se­mi­ses­ta ja vas­ta­rin­nas­ta: 45 – 75. SKS.


Horstkotte, T., Lépy, E. ja Risvoll, C. 2021: Working Together: Reflections on a Transdisciplinary Effort of Co-Producing Knowledge on Supplementary Feeding in Reindeer Husbandry Across Fennoscandia. Nordic Perspectives on the Responsible Development of the Arctic: Pathways to Action: 293 – 317.


Härkönen, H. 2021: Rikollisuuden pelko ja muuttuva valtio nyky-Kuubassa. Teoksessa Valtion ant­ro­po­lo­gi­aa: Tutkimuksia ihmisten hal­lit­se­mi­ses­ta ja vas­ta­rin­nas­ta: 197 – 218. SKS.


Itkonen, P. 2021: Kolttasaamelaiset ja valtion teolliset hankkeet. Teoksessa Valtion ant­ro­po­lo­gi­aa: Tutkimuksia ihmisten hal­lit­se­mi­ses­ta ja vas­ta­rin­nas­ta: 147 – 171. SKS.


Jensen, J. 2021: Christianity, Presence, and the Problem of History. Suomen Antropologi: Journal of the Finnish Anthropological Society 45 (2): 3 – 16.


Järvi, T. 2021: Negotiating Futures in Palestinian Refugee Camps: Spatiotemporal Trajectories of a Refugee Nation. Väitöskirja, Tampereen yliopisto.


Kallinen, T. 2021: Eletyt utopiat: Etnografia, demo­kra­tia ja anar­kis­ti­sen ant­ro­po­lo­gian mah­dol­li­suus. Teoksessa Valtion ant­ro­po­lo­gi­aa: Tutkimuksia ihmisten hal­lit­se­mi­ses­ta ja vas­ta­rin­nas­ta: 302 – 326. SKS.


Kluvankova, T. ym. 2021: Social Innovation for Sustainability Transformation and its Diverging Development Paths in Marginalised Rural Areas. Sociologia Ruralis 61 (2): 344 – 371.


Kulmala, M., Jäppinen, M., Tarasenko, A. ja Klimova, A. 2021: Reforming Child Welfare in the Post-Socialist Space: Institutional Change in Russia. Routledge Advances in Social Work.


Kupiainen, J. 2021: Vaikea valtio: Kollektiivisten hal­lin­ta­jär­jes­tel­mien legi­ti­mi­teet­tion­gel­mat Salomonsaarilla. Teoksessa Valtion ant­ro­po­lo­gi­aa: Tutkimuksia ihmisten hal­lit­se­mi­ses­ta ja vas­ta­rin­nas­ta: 272 – 301. SKS.


Leonard, S. 2021: The Word as an Icon: The embodied spi­ri­tua­li­ty of Church Slavonic. Suomen Antropologi: Journal of the Finnish Anthropological Society 45 (3): 30 – 48.


Lounela, A. 2021: Loppusanat – Antropologinen näkökulma: Ihmiset tekevät valtion ja joutuvat elämään sen kanssa. Teoksessa Valtion ant­ro­po­lo­gi­aa: Tutkimuksia ihmisten hal­lit­se­mi­ses­ta ja vas­ta­rin­nas­ta: 327 – 346. SKS.


Ludvig, A., Sarkki, S., Weiss, G., ja Živojinović, I. 2021: Policy Impacts on Social Innovation in Forestry and Back: Institutional Change as a Driver and Outcome. Forest Policy and Economics 122: 102335.


Matyska, A. 2021: Michał Buchowski (ed): Twilight Zone Anthropology: Voices from Poland. Kirja-arvostelu, Suomen Antropologi: Journal of the Finnish Anthropological Society 45 (3): 57 – 59.


Metsola, L. 2021: Claiming land and housing – imagining a just society: Precarity and urban citizens­hip in Windhoek. The Namibian Journal of Social Justice 1 (1).


Mustamo, A. 2021: Andersen, Astrid Oberborbeck, Anne Line Dalsgård, Mette Lind Kusk, Maria Nielsen, Cecilie Rubow and Mikkel Rytter (eds): Anthropology inside out. Fieldworkers taking notes. Kirja-arvostelu, Suomen Antropologi: Journal of the Finnish Anthropological Society 45 (3): 55 – 56.


Mustonen, L. 2021: Mikä imago, kenen valtio? Teoksessa Valtion ant­ro­po­lo­gi­aa: Tutkimuksia ihmisten hal­lit­se­mi­ses­ta ja vas­ta­rin­nas­ta: 219 – 245. SKS.


Mölkänen, J. 2021: ‘This Is a Good Place’: Tsimihety Place Making, Knowledge Hierarchies and Intensifying Conservation Efforts in Rural Northeastern Madagascar. Väitöskirja, Helsingin yliopisto.


Mölkänen, J. 2021: Valtio, maa ja luon­non­va­ra­pro­jek­tit Koillis-Madagaskarilla. Teoksessa Valtion ant­ro­po­lo­gi­aa: Tutkimuksia ihmisten hal­lit­se­mi­ses­ta ja vas­ta­rin­nas­ta: 121 – 146. SKS.


Nijnik, M. ym. 2021: An Institutional Analysis and Reconfiguration Framework for Sustainability Research on Post-Transition Forestry – A Focus on Ukraine. Sustainability 13 (8): 4360.


Prokkola, E. ym. 2021: Climate migration: Towards a better unders­tan­ding and mana­ge­ment : Finland and a Global Perspective. Valtioneuvoston kanslia.


Ranta, E. 2021: Kohti eko­so­si­aa­li­sen yhtei­se­lon poli­tiik­kaa: Mitä voimme oppia alku­pe­räis­kan­soil­ta valtion uudis­ta­mi­ses­ta? Teoksessa Valtion ant­ro­po­lo­gi­aa: Tutkimuksia ihmisten hal­lit­se­mi­ses­ta ja vas­ta­rin­nas­ta: 172 – 196. SKS.


Ravazzoli, E. ym. 2021: Can Social Innovation Make a Change in European and Mediterranean Marginalized Areas? Social Innovation Impact Assessment in Agriculture, Fisheries, Forestry, and Rural Development. Sustainability 13 (4): 1823.


Sarkki, S. ym. 2021: Reconstructive Social Innovation Cycles in Women-Led Initiatives in Rural Areas. Sustainability 13 (3): 1231.


Sarkki, S., Heikkinen, H. I. ja Löf, A. 2021: Reindeer Herders as Stakeholders or Rights-Holders? Introducing a Social Equity-Based Conceptualization Relevant for Indigenous and Local Communities. Teoksessa Nordic Perspectives on the Responsible Development of the Arctic: Pathways to Action: 271 – 92. Springer Polar Sciences, Springer International Publishing.


Siragusa, L. ja Virtanen, P. K. 2021: The mate­ria­li­ty of languages in enga­ge­ments with the envi­ron­ment. Multilingua 40 (4): 421 – 431.


Stark, L. 2021: Mobile Money and the Impact of Mobile Phone Regulatory Enforcement Among the Urban Poor in Tanzania. Human Technology 17 (1): 22 – 44.


Tammisto, T. 2021: Valtionmuodostus Papua-Uuden-Guinean luon­non­va­ra­ra­ja­seu­dul­la. Teoksessa Valtion ant­ro­po­lo­gi­aa: Tutkimuksia ihmisten hal­lit­se­mi­ses­ta ja vas­ta­rin­nas­ta: 98 – 120. SKS.


Tammisto, T. ja Wilenius, H. 2021: Valtion ant­ro­po­lo­gi­aa: Tutkimuksia ihmisten hal­lit­se­mi­ses­ta ja vas­ta­rin­nas­ta. SKS.


Tammisto, T. ja Wilenius, H. 2021: Johdanto: Uusi valtion ant­ro­po­lo­gia. Teoksessa Valtion ant­ro­po­lo­gi­aa: Tutkimuksia ihmisten hal­lit­se­mi­ses­ta ja vas­ta­rin­nas­ta: 9 – 44. SKS.


Terje, A. 2021: History, Place and Belonging on a Swedish-speaking Island in Finland. Suomen Antropologi: Journal of the Finnish Anthropological Society 45 (3): 4 – 29.


Tuominen, P. 2021: Schielke, Samuli: Migrant Dreams: Egyptian Workers in the Gulf States. Kirja-arvostelu, Suomen Antropologi: Journal of the Finnish Anthropological Society 45 (3): 60 – 61.

Bankovska, A. 2020: Patchworks of care: Ethics and practice of care in the organic food movement in Latvia. Väitöskirja, Helsingin yliopisto.


Cooke, T., & Heikkilä, E. 2020: Etnografia oikeu­den­käyn­tien tut­ki­muk­ses­sa: Kulttuurinen asian­tun­ti­juus ja oikeus­sub­jek­tin haa­voit­tu­vuus vähem­mis­tö­kult­tuu­rien edus­ta­jien riko­soi­keu­den­käyn­neis­sä. Oikeus, 49 (4): 425 – 446.


Gershon, I. 2020: Reprises: Seeing like an author: Early Bakhtin for anth­ro­po­lo­gists. Suomen Antropologi: Journal of the Finnish Anthropological Society, 45 (1): 49 – 61.


Häkkinen, A. 2020: Ylirajainen avio­liit­to: Puolisovalinta ja avioi­tu­mi­nen Suomessa asuvien kurdien kes­kuu­des­sa. Siirtolaisuusinstituutti: Julkaisuja 34. Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto.


Juntunen, M. 2020: Matkalla isla­mi­lai­ses­sa Suomessa. Vastapaino.


Kaartinen, T. 2020: Ownership, Responsibility, and Agency in Language Revitalization. Teoksessa Responsibility and Language Practices in Place, 115 – 30. Studia Fennica Anthropologica, SKS.


Kajander, K. 2020: Talonpoika, herra, puo­li­her­ra. Etnologinen tutkimus puo­li­her­ra-kate­go­riois­ta ja talon­poi­kai­suu­den kult­tuu­ri­sis­ta malleista suo­ma­lai­sis­sa sano­ma­leh­dis­sä 1847 – 1870. Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto.


Koivunen, L., & Rastas, A. 2020: Suomalaisen his­to­rian­tut­ki­muk­sen uusi käänne? Kolonialismikeskustelujen kotout­ta­mi­nen Suomea koskevaan tut­ki­muk­seen. Historiallinen Aikakauskirja, 118 (4): 427 – 437.


Komu, T. 2020: Pursuing the good life in the North: Examining the coexis­tence of reindeer herding, ext­rac­ti­ve industries and nature-based tourism in northern Fennoscandia. Väitöskirja, Oulun yliopisto.


Kuoljok, K. 2020: In the Tracks of the Reindeer: The Emotional Effects of Digital Information on Raindeer Herders. Ethnologia Fennica, 47 (2): 5 – 26.


Lakomäki, S., Aalto, S., & Kylli, R. 2020: Näkymättömissä ja kuu­lu­mat­to­mis­sa? — Saamelaiset ja kolo­ni­aa­li­set arkistot. Historiallinen Aikakauskirja, 4.


Lipiäinen, T. 2020: Spontaneous Initiatives: Ethnography of relations between capoeira angola and bodies in Russia. Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto.


Murawska, O. 2020: Kashubian Lake Calling: The Posthuman as Care and Stimmung. Ethnologia Fennica, 47 (2): 77 – 102.


Rinne, J., Kajander, A., Haanpää, R., & Haanpää, R. 2020: Affektit ja tunteet kult­tuu­rien tut­ki­muk­ses­sa. Suomen kan­sa­tie­tei­li­jöi­den yhdistys Ethnos ry.


Roht-Yilmaz, E.-L. 2020: “God is my bosom buddy”: Experiencing faith and the role of ethnicity in Roma and Kaale mis­sio­nizing among Roma in Estonia and Latvia. Suomen Antropologi: Journal of the Finnish Anthropological Society, 45 (1): 4 – 28.


Sedlenieks, K. 2020: Phantom rebellion: Performing the state in a Montenegrin village and beyond. Suomen Antropologi: Journal of the Finnish Anthropological Society, 45 (1): 29 – 48.


Siragusa, L., & Ferguson, J. K. 2020: Responsibility and Language Practices in Place. Studia Fennica Anthropologica, SKS.


Steel, T., & Lukin, K. 2020: Creating, Authoring and Owning the Shared: Challenging Commons in Cultural Studies. Ethnologia Fennica, 47 (1): 1 – 5.


Stenroos, M. 2020: Social orders, tensions and saviou­rism — An eth­no­grap­hy of Finnish Roma policy imple­men­ta­tion. Väitöskirja, Helsingin yliopisto.


Tammisto, T. 2020: Reprises: Chris Gregory’s Gifts and Commodities and the frontier. Suomen Antropologi: Journal of the Finnish Anthropological Society, 44 (3 – 4): 26 – 34.


Toivanen, R. 2020: Rannikon assi­mi­loi­dut saa­me­lai­set: Riddu Riđđu ‑fes­ti­vaa­li kielen ja kult­tuu­rin elvy­tyk­ses­sä. Kulttuurintutkimus, 37 (1 – 2): 116 – 124.


Uusitalo, E. 2020: Etnografian reittejä kylien ajal­li­suu­teen ja aineel­li­suu­teen. Helsingin yli­opis­ton Ruralia-ins­ti­tuut­ti: jul­kai­su­ja 37. Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto.


Valdur, M. 2020: Life and Abortion: The Post-Biopolitics of Reproductive Health in Ulaanbaatar, Mongolia. Väitöskirja, Helsingin yliopisto.


Wilenius, H. 2020: Routine work: Authorizing repre­sen­ta­tion in East Javanese regional politics. Väitöskirja, Helsingin yliopisto.