Siirry suoraan sisältöön

Antropologien sijoittuminen työelämään

Kaikki antropologit eivät valmistuttuaan suinkaan päädy tutkijoiksi akateemisiin instituutioihin, kuten yliopistoihin ja yksityisiin tutkimuslaitoksiin. Heistä monet työllistyvät julkiselle, yksityiselle ja kolmannelle sektorille erilaisiin tehtäviin.

Toteutimme yhdessä Soveltavan antropologian verkoston kanssa Antropologit työelämässä 2018 ‑kyselytutkimuksen antropologien työllistymisestä opintojensa jälkeen. Aiheesta voi lukea lisää tästä artikkelista. Alla olevat infograafit kuvaavat keskeisimpiä piirteitä antropologien sijoittumisessa työelämään Suomessa.

Suurin osa antropologeista, 33 %, työllistyy yksityiselle sektorille. Seuraavaksi eniten, 28 %, sijoittuu julkiselle sektorille. Kolmantena tulevat yliopistot, joiden palkkalistoilla työskentelee 21 % kyselyyn vastanneista. Neljännellä sijalla olevalla järjestösektorilla on töissä noin 17 % antropologeista. Häntää pitävät säätiöt, joissa työskentelee yksi prosentti vastaajista. Kyselyyn vastanneiden keskuudessa suosituimmat toimialat ovat tutkimusala, opetustehtävät ja koulutusala, joita seuraavat IT-ala, viestintäala sekä kehitysyhteistyö.

Selvä enemmistö antropologeista, 23 %, tienaa työstään 3000 – 3500 euroa kuussa, joka vastaa suomalaisten keskiansiota. Lähes 71 %:n vastaajista palkka sijoittuu välille 2000 – 4000 euroa. Alle 2000 euroa palkkaa saa 9 % vastaajista. Myös yli 4000 euroa tienaavien ansioluokissa suhteelliset prosenttiosuudet jäävät alle 10 %:n. Korkeimpaan tuloluokkaan, 6000 euroa tai enemmän tienaaviin, kuuluu 4 % vastaajista.


Suurin osa, 65 %, antropologin koulutuksen saaneista kokee pystyvänsä hyödyntämään antropologista osaamistaan työelämässä. Noin viidennes on vuorostaan työllistynyt työpaikkoihin, joissa he pystyvät hyödyntämään antropologiaa vain vähän tai ei lainkaan. Neutraaleja kokemuksia oli 13 %:lla vastaajista.


Antropologit työelämässä 2018 ‑kyselytutkimuksen loppuraportti on kokonaisuudessaan luettavissa täällä.