Kulttuurishokki-videot

Kulttuurishokki-videot esit­te­le­vät uusia näkö­kul­mia tuttuihin tapoihin ja tutus­tut­ta­vat muiden kult­tuu­rien elä­män­me­noon. Juontajina Aleksi Ilpala, Sanna Rauhala ja Janne Vasarainen. Kulttuurishokkeja voi lukea myös tekstinä. Julkaisemme ajoittain haas­tat­te­lui­ta, kes­kus­te­lui­ta ja koosteita tapahtumistamme.

YouTube-juontajat

Sanna Rauhala
Sanna Rauhala
Aleksi Ilpala
Aleksi Ilpala
Janne Vasarainen