Taideantropologia tarkastelee taidetta erilaisissa sosiaalisissa, kulttuurisissa ja historiallisissa konteksteissa, ja kysyy muun muassa onko taide universaalia?