Ihmisten ihmettely on kulttuuriantropologin työtä

Kulttuuriantropologi Taina Kinnunen kertoo tut­ki­mus­koh­teis­taan ja etno­gra­fi­ses­ta kent­tä­työs­tä. Hän on tutkinut esi­mer­kik­si kehon­ra­ken­ta­jia ja kau­neus­ki­rur­gi­aa, ja ymmär­tääk­seen tut­ki­mus­koh­det­taan hän on viettänyt paljon aikaa kun­to­sa­leil­la, ja jopa käynyt kysymässä plas­tiik­ka­ki­rur­geil­ta, mitä toi­men­pi­tei­tä he suo­sit­te­li­si­vat hänelle. Artikkeli julkaistu Yle.fi:ssä 12.10.2018.

Kirjoittaja

AntroBlogin toimitus kirjoittaa lyhyempiä kommentteja toisinaan yhteisöllisen nimimerkin takaa.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Etnografia on paitsi kenttätyötä, myös tieteellistä kirjoittamista ja vahvasti tekijänsä näköistä tarinankerrontaa. Etnografista tutkimustekstiä voi lukea kuten kertomusta, ja siten saada uutta näkökulmaa siihen, miten etnografista tietoa tuotetaan.

Suomessa on paljon aikuisia amatöörikilpaurheilijoita, joista osa on lajinsa huippuja maailmalla. Mikä saa heidät harrastamaan ja kilpailemaan vaativissa, paikoin tapaturma-alttiissa lajeissa ja käyttämään siihen lähes kaiken vapaa-aikansa?