Jeesuksen kaksonen

Guatemalan maya-alueilla kris­til­li­ses­sä kuvas­tos­sa on yllät­tä­viä lisäyksiä: jou­lusei­mes­sä saattaa olla kaksi lasta tai Neitsyt Marialla sylissään Jeesus-lapsen lisäksi tämän kak­sois­ve­li. Lisäksi pai­kal­li­set tarinat Jeesuksesta kuvaavat hänen osal­lis­tu­mis­taan maailman luomiseen, ja monissa ker­to­muk­sis­sa hän muuttuu lopulta aurin­gok­si. Kiche-mayojen kau­pun­gis­sa Santo Tomás Chichicastenangossa kerrotaan, että ris­tiin­nau­lit­se­mi­sen jälkeen Jeesuksen selästä versoi valkoista, keltaista ja mustaa maissia.

Ei kuulosta tutulta? Kyse on syn­kre­tis­mis­tä. Synkretismi tar­koit­taa uskon­to­jen sekoit­tu­mi­ses­ta keskenään. Guatemalassa alku­pe­räis­kan­so­jen uskon­jär­jes­tel­mät myyt­tei­neen ovat sekoit­tu­neet val­loit­ta­jien mukanaan tuomaan kato­li­suu­teen. Maya-mytologia Popol Vuhin keskeisiä hahmoja ovat san­ka­ri­kak­so­set Hunahpu ja Xbalanke, joiden seik­kai­luis­sa toistuvat kuoleman ja jäl­leen­syn­ty­mi­sen teemat. He muun muassa voittavat kuoleman jumalat uhraa­mal­la itsensä ja herää­mäl­lä sitten ihmeel­li­ses­ti henkiin, muuttuen lopulta aurin­gok­si ja kuuksi.

Myytit Jeesuksen teoista sekoit­tu­vat maya-san­ka­rei­den ja juma­luuk­sien vai­hei­siin, ja monet vanhoista uskon muodoista ovat säilyneet uuden näköisinä. Kuoleman ja jäl­leen­syn­ty­mi­sen teemojen lisäksi maissi on mayoille erityisen pyhä. Jeesuksen selästä versova maissi viittaa tärkeään mais­sin­ju­ma­laan ja luo­mis­myyt­tiin, jonka mukaan monien yritysten jälkeen ihminen vihdoin luotiin onnis­tu­nees­ti mais­si­tai­ki­nas­ta. Maissikasvin elämän ja kuoleman kierto on mayojen tärkein ver­taus­ku­va, joka heijastaa ihmi­se­lä­män lisäksi myös vuo­de­nai­ko­jen, auringon ja tähtien kier­to­kul­kua. Synkretismi on yleistä alueilla, joilla useat uskon­to­kun­nat ovat olleet pitkään vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa keskenään.

  1. Read & Gonzalez: Mesoamerican Mythology
  2. Demarest: Elämä ja kuolema mayojen pyhissä teksteissä
  3. Vuola: Jumalainen nainen
  • Kuva: Harri Kettunen. Iglesia Santiago Apóstol, Santiago Atitlán, Guatemala.

Kirjoittaja

Emmi Huhtaniemi, VTM, on sosiaali- ja kulttuuriantropologi Helsingin yliopistosta. Hän tarkasteli pro gradu -työssään maya-kalenterin loppuun liittynyttä uushenkisyyttä Meksikossa rituaalin ja magian näkökulmista. Emmiä kiinnostavat erityisesti inhimillisen kokemuksen rakentuminen ja tietoisuuden antropologia.

Lue myös nämä:

Luomakunnan vartijat ‑elokuva keskustelee ihmisyyttä ja ympäristöä koskettavista muutoksista itäisessä Afrikassa. Tutkijoiden ja ympäristönsuojelijoiden ollessa huolissaan suurten nisäkkäiden sukupuutosta ja fossiilien suojelemisesta, paikalliset daasanach-paimentolaiset huolehtivat toimeentulostaan, sosiaalisista suhteistaan sekä maasta ja vedestä. Kohtaamisissa erilaiset luontosuhteet ravistelevat käsityksiä luonnosta mutta luovat myös vuoropuhelun mahdollisuuksia.

Kansanedustaja Päivi Räsästä vastaan on nostettu kolme syytettä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Oikeudenkäynnissä vastakkain asettuvat kaksi liberaalin demokratian perusperiaatetta: syrjimättömyys ja sananvapaus.