Toverit! Sateenkaariväki!

Kiinassa pyritään vah­vis­ta­maan kom­mu­nis­tis­ta uskoa elvyt­tä­mäl­lä termi toveri aktii­vi­seen käyttöön. Viime syksyltä peräisin olevan ohjeen mukaan kaikkien puolueen vir­kai­li­joi­den pitää puhutella toisiaan tove­reik­si, minkä odotetaan raken­ta­van tasa-arvoista ilma­pii­riä.

Vuosikymmenten varrella puhut­te­lu­muo­to on kuitenkin saanut sellaisia uusia mer­ki­tyk­siä, joista 60 – 70 ‑vuotiaat päättäjät eivät vält­tä­mät­tä ole tietoisia.

Toveri (tongzhi, 同志) merkitsee “samaa tahtoa” tai “samaa päämäärää”, ja siitä tuli yleinen puhut­te­lu­muo­to kom­mu­nis­ti­sen val­lan­ku­mouk­sen aikaan 1921 – 1949. Termi viestitti soli­daa­ri­suu­des­ta, tasa-arvosta, kun­nioi­tuk­ses­ta ja lähei­syy­des­tä val­lan­ku­mouk­sel­lis­ten kesken. Kiinan mark­ki­noi­den alkaessa avautua 1978, toveri-termin yleinen käyttö alkoi hiipua.

1980-luvun lopulta lähtien toveri on saanut uuden mer­ki­tyk­sen sateen­kaa­ri­väes­tön parissa yleisenä puhut­te­lu­muo­to­na yhteisön jäsenien kesken. Termi vakiintui ensin käyttöön Hong Kongissa ja Taiwanissa, myöhemmin myös manner-Kiinassa. Muutama vuosi sitten Kiinan tärkein sanakirja jätti pois toveri-sanan sek­su­aa­li­vä­hem­mis­töi­hin liittyvän seli­tyk­sen, “jotta asiaan ei kiin­ni­tet­täi­si huomiota”.

Toveri toimii erään­lai­se­na koo­di­sa­na­na, joka vies­tit­tää vähem­mis­tös­lan­gin tun­ti­joil­le enemmän mer­ki­tyk­siä kuin toisille. Uuden ohjeis­tuk­sen ansiosta puo­lue­ko­kouk­sis­ta on luul­ta­vas­ti tulossa haus­kem­pia, ainakin nuo­rem­mil­le suku­pol­vil­le.

Kirjoittaja

Emmi Huhtaniemi, VTM, on sosiaali- ja kulttuuriantropologi Helsingin yliopistosta. Hän tarkasteli pro gradu -työssään maya-kalenterin loppuun liittynyttä uushenkisyyttä Meksikossa rituaalin ja magian näkökulmista. Emmiä kiinnostavat erityisesti inhimillisen kokemuksen rakentuminen ja tietoisuuden antropologia.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Lopettaako Libanonin "lokakuun vallankumous" sisällissodan, joka loppui 30 vuotta sitten? Lokakuussa 2019 kansa lähti Libanonissa kaduille vaatimaan loppua korruptiolle, sosiaalista oikeudenmukaisuutta sekä uusia vaaleja. Ennen kaikkea vallankumoukselliset vaativat maan uskonkuntien väliselle vallanjaolle perustuvan järjestelmän kaatamista.

Kunnallisalan kehittämissäätiö julkaisi hiljan tutkimuksen, jossa kartoitettiin suomalaisten asenteita eri ihmisryhmiin kohdistuvien nimitysten sopivuudesta julkiseen keskusteluun. Päällisin puolin tutkimus ja sen tulokset vaikuttavat suoraviivaisilta, muta tulosten näennäinen yksiselitteisyys kuitenkin kätkee taakseen nimittelyn sallittavuudesta Suomessa pitkään jatkuneen kiivaan keskustelun.