Toverit! Sateenkaariväki!

Kiinassa pyritään vah­vis­ta­maan kom­mu­nis­tis­ta uskoa elvyt­tä­mäl­lä termi toveri aktii­vi­seen käyttöön. Viime syksyltä peräisin olevan ohjeen mukaan kaikkien puolueen vir­kai­li­joi­den pitää puhutella toisiaan tove­reik­si, minkä odotetaan raken­ta­van tasa-arvoista ilma­pii­riä.

Vuosikymmenten varrella puhut­te­lu­muo­to on kuitenkin saanut sellaisia uusia mer­ki­tyk­siä, joista 60 – 70 -vuotiaat päättäjät eivät vält­tä­mät­tä ole tietoisia.

Toveri (tongzhi, 同志) merkitsee “samaa tahtoa” tai “samaa päämäärää”, ja siitä tuli yleinen puhut­te­lu­muo­to kom­mu­nis­ti­sen val­lan­ku­mouk­sen aikaan 1921 – 1949. Termi viestitti soli­daa­ri­suu­des­ta, tasa-arvosta, kun­nioi­tuk­ses­ta ja lähei­syy­des­tä val­lan­ku­mouk­sel­lis­ten kesken. Kiinan mark­ki­noi­den alkaessa avautua 1978, toveri-termin yleinen käyttö alkoi hiipua.

1980-luvun lopulta lähtien toveri on saanut uuden mer­ki­tyk­sen sateen­kaa­ri­väes­tön parissa yleisenä puhut­te­lu­muo­to­na yhteisön jäsenien kesken. Termi vakiintui ensin käyttöön Hong Kongissa ja Taiwanissa, myöhemmin myös manner-Kiinassa. Muutama vuosi sitten Kiinan tärkein sanakirja jätti pois toveri-sanan sek­su­aa­li­vä­hem­mis­töi­hin liittyvän seli­tyk­sen, “jotta asiaan ei kiin­ni­tet­täi­si huomiota”.

Toveri toimii erään­lai­se­na koo­di­sa­na­na, joka vies­tit­tää vähem­mis­tös­lan­gin tun­ti­joil­le enemmän mer­ki­tyk­siä kuin toisille. Uuden ohjeis­tuk­sen ansiosta puo­lue­ko­kouk­sis­ta on luul­ta­vas­ti tulossa haus­kem­pia, ainakin nuo­rem­mil­le suku­pol­vil­le.

Kirjoittaja

Emmi Huhtaniemi, VTM, on sosiaali- ja kulttuuriantropologi Helsingin yliopistosta. Hän tarkasteli pro gradu -työssään maya-kalenterin loppuun liittynyttä uushenkisyyttä Meksikossa rituaalin ja magian näkökulmista. Emmiä kiinnostavat erityisesti inhimillisen kokemuksen rakentuminen ja tietoisuuden antropologia.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Jokainen Tohmajärven kunnanvaltuutettu saa 10 000 euroa käytettäväksi miten haluavat, kunhan käyttökohde on kunnan strategian mukainen. Suomessa kyse on omaperäisestä poliittisesta aloitteesta, mutta esimerkiksi Indonesiassa sekä kansanedustajilla että useiden kuntien valtuutetuilla on käytössään vastaavanlaiset rahasummat, joita kutsutaan "kansalaisten toiveiden pyydystämisrahastoiksi".

“Kansa on puhunut – pulinat pois”, totesi väistyvä pääministeri Juha Sipilä, kun eduskuntavaalien tulos selvisi Yleisradion suorassa tv-lähetyksessä. Vaalivalvojaiset on merkittävä mediatapahtuma, jonka puitteissa jännitetään poliittisen vallan vaihtumista sekä rituaali, joka kestonsa ajaksi yhdistää sekä poliittisen eliitin että tavalliset kansalaiset yhtenäiseksi kansakunnaksi.

Tasa-arvoinen peruskoulu on ollut kiistämätön osa Suomen menestystarinaa. Siitä on muodostunut kansallinen ylpeyden aihe ja vientituote. Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten asema kouluissa on kuitenkin paljastanut järjestelmän valuviat ja tasa-arvon tuottamisessa ilmenevät sosiaaliset railot.