Siirry suoraan sisältöön

Anna Suni

Anna Suni on valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta ja toimii projektisuunnittelijana ALL-YOUTH -tutkimushankkeessa, jossa tutkitaan nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen kykyjä ja esteitä. Annan kiinnostuksen kohteita ovat etnografinen tutkimus, vähemmistöt, eriarvoisuus ja osallistuminen.

Lasten leikeistä nuorten aitoon osallistamiseen

Lasten kehitys osallistuviksi nuoriksi ja myöhemmin aikuisiksi ei tapahdu noin vain. Lapset oppivat niin arkisia toimia kuin suurempia yhteiskunnallisia asioita leikin, osallistumisen ja havaintojensa kautta. Aikuiset näyttävät osaltaan esimerkkiä ja opettavat, kuinka yhteiskunnassa toimitaan. Se, millaista käytöstä vanhemmat lapsilta odottavat, ja millaisiin toimiin ja leikkeihin lapsia ohjataan, muovaa lapsia ihmisinä ja kansalaisina. ALL-YOUTH-hanke toteutti yhdessä Bassoradion kanssa presidentinvaalien aikaan ”Suuren pressakyselyn”, jossa kartoitimme nuorten ajatuksia yhteiskunnan ongelmista, presidentti-instituutiosta ja äänestämisestä.