Divine Rulers in a Secular State

Divine Rulers in a Secular State käsit­te­lee afrik­ka­lai­sen jumal­ku­nin­kuu­den seku­la­ri­soi­tu­mis­ta euroop­pa­lai­sen siir­to­maa­val­lan ja jäl­ki­ko­lo­ni­aa­li­sen valtion toimien seu­rauk­se­na. Tätä kautta kirja pyrkii pureu­tu­maan laa­jem­paan kysy­myk­seen siitä, miten uskon­nos­ta ja poli­tii­kas­ta on tullut erillisiä kate­go­rioi­ta glo­baa­lis­sa etelässä. Euroopassa seku­la­ri­saa­tio on ollut hidas vuo­si­sa­tai­nen prosessi, mutta miltä se näyttää paikoissa, joissa se on tapah­tu­nut nopeana aggres­sii­vi­se­na muu­tok­se­na?

Kirjan voi tilata SKS:n kir­ja­kau­pas­ta.
Avoin verk­ko­ver­sio saa­ta­vil­la täällä.

Kirjailija: Timo Kallinen
Kustantaja: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Kieli: Englanti
Sivumäärä: 205
Asu: Pehmeäkantinen kirja
Painos: 1. p.
Julkaisuvuosi: 2016

Kirjoittaja

AntroBlogin toimitus kirjoittaa lyhyempiä kommentteja toisinaan yhteisöllisen nimimerkin takaa.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Suomen lain mukaan ulkomailla “hädänalaisessa asemassa” olevaa Suomen kansalaista on avustettava kotiuttamisessa. Kysymys al-Holin leirin suomalaisten naisten ja lasten oikeudesta palata Suomeen ja siitä, tuleeko viranomaisten auttaa heitä, loukkaa joidenkin kansalaisten oikeustajua ja tuntuu moraaliselta ongelmalta. Ristiriitaa voi selittää moraalin ytimessä olevan vastavuoroisuuden, humanitaaristen valta-asetelmien ja perhesuhteiden kautta.

Lopettaako Libanonin "lokakuun vallankumous" sisällissodan, joka loppui 30 vuotta sitten? Lokakuussa 2019 kansa lähti Libanonissa kaduille vaatimaan loppua korruptiolle, sosiaalista oikeudenmukaisuutta sekä uusia vaaleja. Ennen kaikkea vallankumoukselliset vaativat maan uskonkuntien väliselle vallanjaolle perustuvan järjestelmän kaatamista.