Divine Rulers in a Secular State

Divine Rulers in a Secular State käsit­te­lee afrik­ka­lai­sen jumal­ku­nin­kuu­den seku­la­ri­soi­tu­mis­ta euroop­pa­lai­sen siir­to­maa­val­lan ja jäl­ki­ko­lo­ni­aa­li­sen valtion toimien seu­rauk­se­na. Tätä kautta kirja pyrkii pureu­tu­maan laa­jem­paan kysy­myk­seen siitä, miten uskon­nos­ta ja poli­tii­kas­ta on tullut erillisiä kate­go­rioi­ta glo­baa­lis­sa etelässä. Euroopassa seku­la­ri­saa­tio on ollut hidas vuo­si­sa­tai­nen prosessi, mutta miltä se näyttää paikoissa, joissa se on tapah­tu­nut nopeana aggres­sii­vi­se­na muu­tok­se­na?

Kirjan voi tilata SKS:n kir­ja­kau­pas­ta.
Avoin verk­ko­ver­sio saa­ta­vil­la täällä.

Kirjailija: Timo Kallinen
Kustantaja: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Kieli: Englanti
Sivumäärä: 205
Asu: Pehmeäkantinen kirja
Painos: 1. p.
Julkaisuvuosi: 2016

Kirjoittaja

AntroBlogin toimitus kirjoittaa lyhyempiä kommentteja toisinaan yhteisöllisen nimimerkin takaa.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Lopettaako Libanonin "lokakuun vallankumous" sisällissodan, joka loppui 30 vuotta sitten? Lokakuussa 2019 kansa lähti Libanonissa kaduille vaatimaan loppua korruptiolle, sosiaalista oikeudenmukaisuutta sekä uusia vaaleja. Ennen kaikkea vallankumoukselliset vaativat maan uskonkuntien väliselle vallanjaolle perustuvan järjestelmän kaatamista.

Flintin kaupungissa, Michiganissa vuonna 2014 alkaneen vesikriisin seurauksena kymmenet tuhannet ihmiset sairastuivat lyijymyrkytykseen ja koko kaupungin luottamus viranomaisiin rapautui. Flintin kriisi on nykypäivän esimerkki siitä, mitä voi tapahtua kun valtio nostaa taloudelliset intressit ihmisten hyvinvoinnin edelle ja toimii demokraattisen päätöksenteon vastaisesti. Vaikka paikalliset onnistuivat omalla aktiivisuudellaan saamaan viranomaiset vastuuseen teoistaan, ei kriisi ole vielä ohi.