Iranilainen etiketti

Iranissa sosi­aa­li­sia tilan­tei­ta mää­rit­te­lee erityinen etiketti, taarof. Jos aterialla tarjotaan lisää, käyt­täy­ty­mi­se­ti­ke­tin mukaan on kiel­täy­dyt­tä­vä, mie­lel­lään pari kertaa ennen myön­ty­mis­tä. Jos tak­si­kus­ki kiel­täy­tyy pitkän tin­ki­mi­sen jälkeen ottamasta maksua, hyvä­us­koi­nen turisti saattaa myöntyä häm­mäs­ty­nee­nä, sortuen epä­koh­te­li­aa­seen käy­tök­seen.

Iranilaisten tapojen tuntija tietäisi, että kir­joit­ta­mat­to­man säännön mukaan tar­jouk­sia ja kiel­täy­ty­mi­siä pitää toistaa kaksi tai kolme kierrosta. Tietenkin kul­jet­ta­jal­le on mak­set­ta­va hänen sin­nik­kääs­tä kiel­täy­ty­mi­ses­tään huo­li­mat­ta. Kuten etiketti vaatii, kiel­täy­ty­mi­sel­lään kul­jet­ta­ja osoittaa kun­nioi­tuk­sen­sa asiak­kaal­le, jonka vuo­ros­taan on vaa­dit­ta­va saada maksaa.

Vaikka koh­te­liai­ta tapoja on ympäri maailmaa, taarof-etiketti erottuu moni­mut­kai­suu­des­saan. Todellinen merkitys ei ole sanoissa, vaan niiden tuolla puolen. Etiketin tuntijat kiel­täy­ty­vät kun haluavat myöntyä, sanovat mitä eivät tarkoita, ilmai­se­vat mitä eivät tunne. Näin tekemällä yritetään sanoa se, miten toivotaan että olisi, myön­tä­mät­tä että niin ei ole.

Iranissa taarofin mukainen koh­te­liai­suus on kunnia-asia, joka punoutuu kaikkiin vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­tei­siin ruo­kaos­tok­sis­ta ydin­a­se­neu­vot­te­lui­hin. Etiketti mää­rit­te­lee sen, miten ihmisten tulisi kohdella toisiaan. Molempien osa­puol­ten etiketin mukainen käytös tuottaa sosi­aa­lis­ta tasa­pai­noa hie­rark­ki­ses­sa yhteis­kun­nas­sa, sillä vas­ta­vuo­roi­suus synnyttää tasa-arvoa. Aloittelijalle etiketin seu­raa­mi­sen salaisuus on asettaa toisen osapuolen tarpeet omien edelle.

Kirjoittaja

Emmi Huhtaniemi, VTM, on sosiaali- ja kulttuuriantropologi Helsingin yliopistosta. Hän tarkasteli pro gradu -työssään maya-kalenterin loppuun liittynyttä uushenkisyyttä Meksikossa rituaalin ja magian näkökulmista. Emmiä kiinnostavat erityisesti inhimillisen kokemuksen rakentuminen ja tietoisuuden antropologia.

Lue myös nämä:

Suomalaista saunakulttuuria 80-90 -lukujen taitteessa tutkineen antropologi L.M. Edelswardin mukaan itsenäisyyttä ja itsehillintää korostavassa kulttuurissa ihminen tarvitsee saunaa voidakseen olla oma itsensä.

Ebola on yksi vuosikymmenen pahimmista terveyskriiseistä. Kun epidemia heinäkuussa 2019 levisi Kongon demokraattisessa tasavallassa Pohjois-Kivun provinssin pääkaupunkiin Gomaan, WHO julisti epidemian kansainväliseksi kansanterveysuhaksi. Ebolan ennaltaehkäisyssä on tärkeää huomioida paikallisen kulttuurin ja tapojen vaikutus, kuten tämä esimerkki Ruandan ja Kongon rajakaupungeista osoittaa.