Italialainen oveluus

Turisteja huijataan aina maksamaan pai­kal­li­sia enemmän, vai mitä? Italiassa turisti saattaa joutua tilan­tee­seen, jossa on kyse fur­bizias­ta — eri­tyis­laa­tui­ses­ta indi­vi­dua­lis­mis­ta, joka määrittää toimintaa suhteessa toisiin.

Furbizia on muiden ylä­puo­lel­le nouse­mis­ta omalla ove­luu­del­la. Erityisen ovela yksilö, furbo, osaa käyttää systeemin por­saan­rei­kiä hyväkseen, saaden tilan­tees­sa kuin tilan­tees­sa hen­ki­lö­koh­tais­ta etua. Puhekielessä furbo usein korvaa termin “älykäs”, jolla on aka­tee­mi­nen kaiku. Furbizia on katu­vii­saut­ta, kykyä erottua massasta tai­ta­val­la mani­pu­laa­tiol­la.

Furbiziaa on esi­mer­kik­si ohit­ta­mi­nen jonossa, tai niin ovelien kauppojen tekeminen, että muualla kyse olisi jo hui­jaa­mi­ses­ta. Furbizia on sen tekemistä selväksi, että vahva ja ovela yksilö ansaitsee etusijan ja on valmis ottamaan sen. Furbo on ylpeä teoistaan, ja voi katsoa “oikein” toimijaa alaspäin – tällainen henkilö on fesso, furbon naiivi uhri.

Furbiziaa ei pidetä yksi­se­lit­tei­ses­ti hyvänä, mutta se on punou­tu­nut syvälle maan kult­tuu­ri­his­to­ri­aan ja poli­tiik­kaan. Italian historian merk­ki­hen­ki­löt ovat suur­mie­hiä ja –naisia, jotka ovat menes­ty­neet hen­ki­lö­koh­tai­sel­la häi­käi­le­mät­tö­myy­del­lä ja ove­luu­del­la. Suurten sukujen ja dynas­tioi­den tapauk­ses­sa furbizia kiteytyy koko per­hee­seen kol­lek­tii­vi­na, jonka johdossa on vahva yksilö.

Yksi historian tun­ne­tuim­pia furboja on rene­sans­sia­jan val­tio­mies Niccolò Macchiavelli, jonka mukaan ”tarkoitus pyhittää keinot”. Macchiavellin opetukset näkyvät myös jal­ka­pal­los­sa. Se, mikä kan­sain­vä­li­sil­lä kentillä katsotaan epä­ur­hei­li­ja­mai­sek­si käy­tök­sek­si ja tees­ken­te­lyk­si, on Italiassa furbiziaa.

Kirjoittaja

Emmi Huhtaniemi, VTM, on sosiaali- ja kulttuuriantropologi Helsingin yliopistosta. Hän tarkasteli pro gradu -työssään maya-kalenterin loppuun liittynyttä uushenkisyyttä Meksikossa rituaalin ja magian näkökulmista. Emmiä kiinnostavat erityisesti inhimillisen kokemuksen rakentuminen ja tietoisuuden antropologia.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Kommentit

  • Nimim. 26.2.2017 klo 20:44

    Yksi mieheni ita­lia­lai­nen suku­lai­nen totesi minulle, että siellä ihmistä pidetään tyhmänä ‚jos hän ei käytä tilai­suut­ta (esim ohittaa jonossa) hyväkseen.

    Vastaa

Lue myös nämä:

Haukkametsästys symboloi Lähi-idässä yleviä arvoja: vapautta, rohkeutta ja päättäväisyyttä. Lajia on viime vuosikymmeninä nostettu alueen “perinteisen” kulttuurin ja historian näkyväksi keulakuvaksi, ja saatu se mukaan jopa UNESCOn aineettoman kulttuuriperinnön listalle.

Pohjois-Korea on eräs maailman tiukimmin valvotuista valtioista. Myöskään turisti ei voi liikkua siellä vapaasti. Yksi tapa päästä kurkistamaan maan pääkaupunkiin on osallistua vuotuiselle Pyongyangin maratonille.

Ebola on yksi vuosikymmenen pahimmista terveyskriiseistä. Kun epidemia heinäkuussa 2019 levisi Kongon demokraattisessa tasavallassa Pohjois-Kivun provinssin pääkaupunkiin Gomaan, WHO julisti epidemian kansainväliseksi kansanterveysuhaksi. Ebolan ennaltaehkäisyssä on tärkeää huomioida paikallisen kulttuurin ja tapojen vaikutus, kuten tämä esimerkki Ruandan ja Kongon rajakaupungeista osoittaa.