Italialainen oveluus

Turisteja huijataan aina maksamaan pai­kal­li­sia enemmän, vai mitä? Italiassa turisti saattaa joutua tilan­tee­seen, jossa on kyse fur­bizias­ta — eri­tyis­laa­tui­ses­ta indi­vi­dua­lis­mis­ta, joka määrittää toimintaa suhteessa toisiin.

Furbizia on muiden ylä­puo­lel­le nouse­mis­ta omalla ove­luu­del­la. Erityisen ovela yksilö, furbo, osaa käyttää systeemin por­saan­rei­kiä hyväkseen, saaden tilan­tees­sa kuin tilan­tees­sa hen­ki­lö­koh­tais­ta etua. Puhekielessä furbo usein korvaa termin “älykäs”, jolla on aka­tee­mi­nen kaiku. Furbizia on katu­vii­saut­ta, kykyä erottua massasta tai­ta­val­la mani­pu­laa­tiol­la.

Furbiziaa on esi­mer­kik­si ohit­ta­mi­nen jonossa, tai niin ovelien kauppojen tekeminen, että muualla kyse olisi jo hui­jaa­mi­ses­ta. Furbizia on sen tekemistä selväksi, että vahva ja ovela yksilö ansaitsee etusijan ja on valmis ottamaan sen. Furbo on ylpeä teoistaan, ja voi katsoa “oikein” toimijaa alaspäin – tällainen henkilö on fesso, furbon naiivi uhri.

Furbiziaa ei pidetä yksi­se­lit­tei­ses­ti hyvänä, mutta se on punou­tu­nut syvälle maan kult­tuu­ri­his­to­ri­aan ja poli­tiik­kaan. Italian historian merk­ki­hen­ki­löt ovat suur­mie­hiä ja –naisia, jotka ovat menes­ty­neet hen­ki­lö­koh­tai­sel­la häi­käi­le­mät­tö­myy­del­lä ja ove­luu­del­la. Suurten sukujen ja dynas­tioi­den tapauk­ses­sa furbizia kiteytyy koko per­hee­seen kol­lek­tii­vi­na, jonka johdossa on vahva yksilö.

Yksi historian tun­ne­tuim­pia furboja on rene­sans­sia­jan val­tio­mies Niccolò Macchiavelli, jonka mukaan ”tarkoitus pyhittää keinot”. Macchiavellin opetukset näkyvät myös jal­ka­pal­los­sa. Se, mikä kan­sain­vä­li­sil­lä kentillä katsotaan epä­ur­hei­li­ja­mai­sek­si käy­tök­sek­si ja tees­ken­te­lyk­si, on Italiassa furbiziaa.

Kirjoittaja

Emmi Huhtaniemi, VTM, on sosiaali- ja kulttuuriantropologi Helsingin yliopistosta. Hän tarkasteli pro gradu -työssään maya-kalenterin loppuun liittynyttä uushenkisyyttä Meksikossa rituaalin ja magian näkökulmista. Emmiä kiinnostavat erityisesti inhimillisen kokemuksen rakentuminen ja tietoisuuden antropologia.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Kommentit

  • Nimim. 26.2.2017 klo 20:44

    Yksi mieheni ita­lia­lai­nen suku­lai­nen totesi minulle, että siellä ihmistä pidetään tyhmänä ‚jos hän ei käytä tilai­suut­ta (esim ohittaa jonossa) hyväkseen.

    Vastaa

Lue myös nämä:

Suomalaista saunakulttuuria 80-90 -lukujen taitteessa tutkineen antropologi L.M. Edelswardin mukaan itsenäisyyttä ja itsehillintää korostavassa kulttuurissa ihminen tarvitsee saunaa voidakseen olla oma itsensä.

Haukkametsästys symboloi Lähi-idässä yleviä arvoja: vapautta, rohkeutta ja päättäväisyyttä. Lajia on viime vuosikymmeninä nostettu alueen “perinteisen” kulttuurin ja historian näkyväksi keulakuvaksi, ja saatu se mukaan jopa UNESCOn aineettoman kulttuuriperinnön listalle.