Kiinalainen naisten kieli

Nüshu on kii­na­lai­nen, lähes kadonnut kir­joi­tus­jär­jes­tel­mä. ‘Nu shu’ tar­koit­taa “naisten kir­joi­tus­ta”, ja se on nimensä mukai­ses­ti ollut vain naisten käyttämä.

Kiina oli 1800 – 1900 ‑luvuilla hyvin pat­riar­kaa­li­nen yhteis­kun­ta, jossa naisen tahto oli kolmesti alis­tei­nen miehelle: isälle, avio­puo­li­sol­le ja omalle pojalle. Tyttöjen jal­ka­te­rät pidettiin paikoin yhä pieninä murs­kaa­mal­la luut ja sitomalla jalat niin, että liik­ku­mi­nen oli vaikeaa. Kirjoitustaito oli miesten — ja harvojen eliitin naisten — etuoikeus. Paitsi lounais-Kiinassa, jossa syntyi nüshu.

Nüshu oli pai­kal­li­nen, naisten itsensä kehittämä kir­joi­tus­jär­jes­tel­mä, jonka avulla taval­li­set maa­lais­nai­set pääsivät osaksi kir­joit­ta­mi­sen iloa. Sitä käy­tet­tiin kir­jei­siin, rukouk­siin, onnit­te­lui­hin ja omae­lä­män­ker­toi­hin. Taito siirtyi äidiltä tyt­tä­rel­le kunnes vuoden 1949 val­lan­ku­mous muutti naisten asemaa niin mer­kit­tä­väs­ti, että oman kielen tarve väheni.

Voisi kuvitella, että naisten omassa kir­joi­tus­jär­jes­tel­mäs­sä oli kyse sala­kie­les­tä. Aiemmin sen arveltiin toimineen naisten salaisena aseena pat­riar­kaat­tia vastaan. Miehet kuitenkin tiesivät nüshusta ja luul­ta­vas­ti ymmär­si­vät sitä ääneen luettuna. Syvempi tutus­tu­mi­nen kieleen ei vain ilmei­ses­ti ollut sen kiin­nos­ta­vam­paa kuin mui­hin­kaan ‘naisten puuhiin’ pereh­ty­mi­nen.

Viimeinen Nüshun osaaja kuoli 2004. Tekstejä ei juuri ole jäljellä, sillä monet naiset halusivat kir­joi­tuk­sen­sa hautaan kanssaan. 1960-luvulla alkaneen kult­tuu­ri­val­lan­ku­mouk­sen aikana iso osa säi­ly­nei­tä tekstejä tuhottiin. Nüshua on yritetty elvyttää Tsinghuan yli­opis­tos­sa Pekingissä, opet­ta­mal­la sitä — tällä kertaa myös miehille.

Kirjoittaja

Ninnu Koskenalho on AntroBlogin toinen päätoimittaja ja perustaja, ja valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta. Ninnu työskentelee Helsingin yliopistolla Crosslocations-tutkimushankkeen projektikoordinaattorina sekä tiedeviestinnän konsulttitehtävissä, ja pohtii mieluusti avaruusmatkailua ja ihmismielen notkeutta.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Alkoholi toimii sukupuoliroolien peilinä. Se heijastaa naisia ja miehiä koskevia erilaisia odotuksia, ja osoittaa äidin ja isän roolien erilaisen asemoitumisen vanhemmuudessa. Kahden eri sukupolven edustajat näkevät äitiyden ja alkoholin suhteen eri tavoin.

Britanniassa ja useimmissa brittiläisen kansainyhteisön maista perinteiseen asianajajan asuun kuuluu peruukki, joka on tyyliltään 1600-luvulta. Sen käyttöä on kritisoitu vanhanaikaisuudesta ja epäkäytännöllisyydestä. Tapa istuu kuitenkin lujassa, sillä symbolina se on erittäin vahva.