Aseksuaalisuus ilmiönä kertoo ympäröivästä kulttuurista ja yhteiskunnasta

Aseksuaalisuutta tutkineen ant­ro­po­lo­gi Katriina Koposen mukaan asek­su­aa­li­suus ilmiönä kertoo ympä­röi­väs­tä kult­tuu­ris­ta ja yhteis­kun­nas­ta: “Vain sel­lai­ses­sa kult­tuu­ris­sa, jossa pai­no­te­taan sek­su­aa­li­sen koke­muk­sen tärkeyttä, on mie­le­käs­tä luoda iden­ti­teet­ti sen pohjalta, ettei koe sek­su­aa­li­suu­den koke­muk­se­na olevan kovin vahva tai mer­kit­tä­vä. Yleensähän luomme iden­ti­tee­tin sen mukaan, mistä olemme kiin­nos­tu­nei­ta, emmekä sen pohjalle mistä emme ole kiin­nos­tu­nei­ta.” Hän painottaa, että asek­su­aa­le­ja on aina ollut olemassa, mutta iden­ti­teet­ti­nä ja ilmiönä se on Suomessa uusi.

Artikkeli julkaistu Helsingin Sanomissa 13.12.2018. (tilaa­jil­le)

Kirjoittaja

AntroBlogin toimitus kirjoittaa lyhyempiä kommentteja toisinaan yhteisöllisen nimimerkin takaa.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä: