Monarkit valtioiden rajoilla

Valtioiden rajat ylittävä matkustus on usein riip­pu­vais­ta siitä, minkä valtion passi kul­ki­jal­la on kourassa. Ilman passia ei yleensä saa matkustaa, mutta jotkut meistä eivät eivät tarvitse passia ollenkaan. Jumalallisella man­daa­til­la varus­te­tut hal­lit­si­jat eivät vält­tä­mät­tä joudu nou­dat­ta­maan maallisia sääntöjä. 

Englannin kunin­ga­tar ei käytä passia. Britannian passi myön­ne­tään “kunin­gat­ta­ren nimissä”, ja kunin­gat­ta­ren itsensä katsotaan siten olevan passi-insi­tuu­tion ylä­puo­lel­la. Poikkeus säännöstä pätee ainoas­taan kunin­gat­ta­reen: kunin­kaal­li­nen perhe matkustaa taval­lis­ten viral­lis­ten asia­kir­jo­jen turvin. Japanissa pidetään sopi­mat­to­ma­na vaatia kei­sa­ri­pa­ris­kun­taa käyt­tä­mään passia, sillä byro­kra­tia ei sovi keisarin arvolle. 

Valtioiden rajat käyt­täy­ty­vät eri tavalla riippuen siitä, kuka tai mikä rajan pyrkii ylit­tä­mään. Onko rajan yli tulossa turisti vai pako­lai­nen, eläin vai ihminen, rahvas vai kunin­kaal­li­nen — ja onko tämä elävä vai kuollut? 

Egyptin faarao Ramses II tarvitsi passin vuonna 1974, vaikka oli tuolloin ollut kuollut jo kolmisen tuhatta vuotta. Vuonna 1881 prii­ma­kun­nos­sa hau­das­taan esiin kaivettu muumio-Ramses oli alkanut kärsimään kos­teus­vau­riois­ta. Muumion säi­lyt­tä­mi­seen vaa­dit­ta­vat taidot hal­lit­se­va asian­tun­ti­ja löytyi Ranskasta, jonne Ramsesin oli mat­kus­tet­ta­va. 

Egyptin tuol­loi­nen laki määräsi, että myös kuol­lei­den hen­ki­löi­den oli oltava pas­sin­hal­ti­joi­ta voi­dak­seen poistua maasta. Ramsekselle jär­jes­tet­tiin passi, jossa oli hänen valo­ku­van­sa. Ammattina luki “Kuningas (edes­men­nyt)”. Egyptin hallitus näki järkevänä varustaa muumion passilla myös siksi, että he arvelivat saavansa jään­nök­set toden­nä­köi­sem­min takaisin viral­li­sen doku­men­tin turvin. Egyptistä peräisin olevia muumioita ja muita hauta-aarteita oli käh­vel­let­ty maasta runsain mitoin, eivätkä euroop­pa­lai­set museot aina olleet kiin­nos­tu­nei­ta palaut­ta­maan esineitä. Ranskan päädyssä Ramsesta oli vastassa armeijan kun­nia­vas­taan­ot­to: olihan saapuja kunin­kaal­li­nen, vaikka melko entinen sellainen. 

[rns_​reactions]

Kirjoittaja

Ninnu Koskenalho on AntroBlogin toinen päätoimittaja ja perustaja, ja valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta. Ninnu työskentelee Helsingin yliopistolla Crosslocations-tutkimushankkeen projektikoordinaattorina sekä tiedeviestinnän konsulttitehtävissä, ja pohtii mieluusti avaruusmatkailua ja ihmismielen notkeutta.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Suomen lain mukaan ulkomailla “hädänalaisessa asemassa” olevaa Suomen kansalaista on avustettava kotiuttamisessa. Kysymys al-Holin leirin suomalaisten naisten ja lasten oikeudesta palata Suomeen ja siitä, tuleeko viranomaisten auttaa heitä, loukkaa joidenkin kansalaisten oikeustajua ja tuntuu moraaliselta ongelmalta. Ristiriitaa voi selittää moraalin ytimessä olevan vastavuoroisuuden, humanitaaristen valta-asetelmien ja perhesuhteiden kautta.

Miltä Linnan juhlat näyttävät antropologien silmin? Suomen kenties tärkein valtiollinen rituaali on kansakunnan yhteisen historian rakentaja, politiikan estradi ja kansallisten ideaalien näyteikkuna. Toteutimme itsenäisyyspäivänä 2018 Twitterissä Linnan juhlien antropologisen livekommentaarin, jonka havaintoja artikkeli summaa.