Siirry suoraan sisältöön

Tapio Nykänen

Tapio Nykänen on Lapin yliopistossa työskentelevä yhteiskuntatieteiden tohtori, politiikan tutkija ja sosiologi. Hän on tutkinut saamelaisuuteen, poroelämään, maahanmuuttoon, poliittiseen retoriikkaan sekä uskonnon ja politiikan suhteisiin liittyviä kysymyksiä.

Poro syntipukkina

Suomalaisessa mediassa on syksyllä 2016 käsitelty kriittiseen sävyyn tunturialueiden poronhoitoa. Poroihmisiä on syytetty luonnon monimuotoisuuden tuhoamisesta, eroosion aiheuttamisesta ja harvinaisten kasvien hävittämisestä. Ongelmien syynä jutuissa on pidetty lähinnä ylilaidunnusta, siis liian suurta poromäärää käytettävissä olevaan tilaan nähden. Osassa kirjoituksista ylilaidunnuksen syynä on puolestaan pidetty poronhoitajien ja nimenomaan tunturialueiden saamelaisten poronhoitajien ahneutta. Miksi poronhoitajia syyttävä ylilaidunnus-narratiivi on ollut tunturialueiden poronhoitoa käsittelevässä media-aineistossa hallitsevassa roolissa?