Maailmojen sota

Mikä yhdistää Tom Cruisea, kolo­ni­soi­tua Tasmaniaa ja mar­si­lais­ten hyök­käys­tä maahan? Ne kaikki liittyvät Maailmojen sotaan, erääseen var­hai­sim­mis­ta science fiction ‑teoksista.

Science fiction sai alkunsa kolo­nia­lis­ti­sen Euroopan kult­tuu­ri­ken­täl­lä sosi­aa­li­darwi­nis­ti­se­na poh­dis­ke­lu­na ihmis­kun­nan alku­pe­räs­tä, koh­ta­los­ta ja kehi­tyk­ses­tä. 1800-luvun lop­pu­puo­len tari­nois­sa kolo­nia­lis­ti­nen asetelma kääntyy ympäri. Avaruuden vie­rai­li­jat ihmet­te­le­vät valkoisia, taka­pa­jui­sia ihmisiä, joiden tek­no­lo­gia ja tavat ovat pöy­ris­tyt­tä­viä.

H.G. Wellsin Maailmojen sota (1897) on viih­dyt­tä­nyt ja jär­kyt­tä­nyt yleisöä niin kirjan, sar­ja­ku­vien, kuun­nel­mien kuin elo­ku­vien­kin muodossa. Tuorein näistä on Tom Cruisen täh­dit­tä­mä Hollywood-fil­ma­ti­soin­ti vuodelta 2005. Tarinassa mar­si­lai­set hyök­kää­vät Englantiin. Niiden tek­no­lo­gia on edis­ty­neem­pää ja tuhoi­sam­paa kuin ihmisten, ja rau­han­lip­pua hei­lut­te­le­vat lon­too­lai­set räjäy­te­tään surutta. Kirjailija kehottaa lukijoita poh­dis­ke­le­maan mar­si­lais­ten raakuutta. Eivätkö englan­ti­lai­set itse pyyh­käis­seet koko Tasmanian kansan tieltään muutama vuo­si­kym­men aiemmin, uusia hedel­mäl­li­siä maita etsies­sään?

Viktoriaanisen ajan ant­ro­po­lo­git olivat aut­ta­mat­to­man evo­luu­tio­kes­kei­siä. He olivat pahoil­laan tas­ma­nia­lais­ten koh­ta­los­ta, mutta arvelivat että lop­pu­tu­los oli väis­tä­mä­tön. Villit tas­ma­nia­lai­set nähtiin jäänteinä ihmis­kun­nan men­nei­syy­des­tä, kansana joka ei ollut kehit­ty­nyt sivis­ty­nei­den euroop­pa­lais­ten tasolle. Kulttuurievoluution hengessä Wells rinnastaa Englantia val­loit­ta­vat mar­si­lai­set yli­mie­li­siin kolo­nia­lis­tei­hin val­taa­mas­sa tek­ni­ses­ti vähemmän kehit­ty­nyt­tä sivi­li­saa­tio­ta. Marsilaiset voidaan myös nähdä versiona ihmis­kun­nan omasta tule­vai­suu­des­ta, yli­ke­hit­ty­nei­ne aivoineen ja kone­pro­tee­sei­neen.

  • Kuva: Amazing Stories ‑lehden kansi, lokakuu 1926. Wikimedia Commons.
  1. John Rieder. Colonialism and the Emergence of Science Fiction. 2008.

Kirjoittaja

Emmi Huhtaniemi, VTM, on sosiaali- ja kulttuuriantropologi Helsingin yliopistosta. Hän tarkasteli pro gradu -työssään maya-kalenterin loppuun liittynyttä uushenkisyyttä Meksikossa rituaalin ja magian näkökulmista. Emmiä kiinnostavat erityisesti inhimillisen kokemuksen rakentuminen ja tietoisuuden antropologia.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Lavatanssit ovat tulleet parin kolmen vuosikymmenen aikana unohdukseen vaipuvasta kansanperinteestä osaksi kansallista kulttuuriperintöämme. Vanhojen ihmisten nuoruudenmuistelut kertovat eloisasta lavatanssikulttuurista. Muisteluissa nuorten tanssijoiden kokemuksista kerrotaan läheltä liikettä, aisteja ja tunteita.