Maailmojen sota

Mikä yhdistää Tom Cruisea, kolo­ni­soi­tua Tasmaniaa ja mar­si­lais­ten hyök­käys­tä maahan? Ne kaikki liittyvät Maailmojen sotaan, erääseen var­hai­sim­mis­ta science fiction ‑teoksista.

Science fiction sai alkunsa kolo­nia­lis­ti­sen Euroopan kult­tuu­ri­ken­täl­lä sosi­aa­li­darwi­nis­ti­se­na poh­dis­ke­lu­na ihmis­kun­nan alku­pe­räs­tä, koh­ta­los­ta ja kehi­tyk­ses­tä. 1800-luvun lop­pu­puo­len tari­nois­sa kolo­nia­lis­ti­nen asetelma kääntyy ympäri. Avaruuden vie­rai­li­jat ihmet­te­le­vät valkoisia, taka­pa­jui­sia ihmisiä, joiden tek­no­lo­gia ja tavat ovat pöy­ris­tyt­tä­viä.

H.G. Wellsin Maailmojen sota (1897) on viih­dyt­tä­nyt ja jär­kyt­tä­nyt yleisöä niin kirjan, sar­ja­ku­vien, kuun­nel­mien kuin elo­ku­vien­kin muodossa. Tuorein näistä on Tom Cruisen täh­dit­tä­mä Hollywood-fil­ma­ti­soin­ti vuodelta 2005. Tarinassa mar­si­lai­set hyök­kää­vät Englantiin. Niiden tek­no­lo­gia on edis­ty­neem­pää ja tuhoi­sam­paa kuin ihmisten, ja rau­han­lip­pua hei­lut­te­le­vat lon­too­lai­set räjäy­te­tään surutta. Kirjailija kehottaa lukijoita poh­dis­ke­le­maan mar­si­lais­ten raakuutta. Eivätkö englan­ti­lai­set itse pyyh­käis­seet koko Tasmanian kansan tieltään muutama vuo­si­kym­men aiemmin, uusia hedel­mäl­li­siä maita etsies­sään?

Viktoriaanisen ajan ant­ro­po­lo­git olivat aut­ta­mat­to­man evo­luu­tio­kes­kei­siä. He olivat pahoil­laan tas­ma­nia­lais­ten koh­ta­los­ta, mutta arvelivat että lop­pu­tu­los oli väis­tä­mä­tön. Villit tas­ma­nia­lai­set nähtiin jäänteinä ihmis­kun­nan men­nei­syy­des­tä, kansana joka ei ollut kehit­ty­nyt sivis­ty­nei­den euroop­pa­lais­ten tasolle. Kulttuurievoluution hengessä Wells rinnastaa Englantia val­loit­ta­vat mar­si­lai­set yli­mie­li­siin kolo­nia­lis­tei­hin val­taa­mas­sa tek­ni­ses­ti vähemmän kehit­ty­nyt­tä sivi­li­saa­tio­ta. Marsilaiset voidaan myös nähdä versiona ihmis­kun­nan omasta tule­vai­suu­des­ta, yli­ke­hit­ty­nei­ne aivoineen ja kone­pro­tee­sei­neen.

  • Kuva: Amazing Stories ‑lehden kansi, lokakuu 1926. Wikimedia Commons.
  1. John Rieder. Colonialism and the Emergence of Science Fiction. 2008.

Kirjoittaja

Emmi Huhtaniemi, VTM, on sosiaali- ja kulttuuriantropologi Helsingin yliopistosta. Hän tarkasteli pro gradu -työssään maya-kalenterin loppuun liittynyttä uushenkisyyttä Meksikossa rituaalin ja magian näkökulmista. Emmiä kiinnostavat erityisesti inhimillisen kokemuksen rakentuminen ja tietoisuuden antropologia.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Uskonto on varsin tavallinen aihe kirjallisuudessa, elokuvissa ja tv-sarjoissa, mutta suurelle yleisölle tehdyissä elektronisissa peleissä se on harvinaisempi. Miten uskontoa käsitellään peleissä sen ollessa mukana, ja miksi peliala poikkeaa tässä muista viihteen ja kulttuurin aloista?

Graffitinmaalaajat miellettiin ennen usein nuorisorikollisiksi. Vaikka kyseessä on laillisuuden rajamailla liikkuva alakulttuuri, graffiti on jo kauan ollut osa taide- ja mainosmaailmaa. Viime vuosina graffiteista on tullut laajemmin hyväksytty ilmiö.