Maailmojen sota

Mikä yhdistää Tom Cruisea, kolo­ni­soi­tua Tasmaniaa ja mar­si­lais­ten hyök­käys­tä maahan? Ne kaikki liittyvät Maailmojen sotaan, erääseen var­hai­sim­mis­ta science fiction ‑teoksista.

Science fiction sai alkunsa kolo­nia­lis­ti­sen Euroopan kult­tuu­ri­ken­täl­lä sosi­aa­li­darwi­nis­ti­se­na poh­dis­ke­lu­na ihmis­kun­nan alku­pe­räs­tä, koh­ta­los­ta ja kehi­tyk­ses­tä. 1800-luvun lop­pu­puo­len tari­nois­sa kolo­nia­lis­ti­nen asetelma kääntyy ympäri. Avaruuden vie­rai­li­jat ihmet­te­le­vät valkoisia, taka­pa­jui­sia ihmisiä, joiden tek­no­lo­gia ja tavat ovat pöy­ris­tyt­tä­viä.

H.G. Wellsin Maailmojen sota (1897) on viih­dyt­tä­nyt ja jär­kyt­tä­nyt yleisöä niin kirjan, sar­ja­ku­vien, kuun­nel­mien kuin elo­ku­vien­kin muodossa. Tuorein näistä on Tom Cruisen täh­dit­tä­mä Hollywood-fil­ma­ti­soin­ti vuodelta 2005. Tarinassa mar­si­lai­set hyök­kää­vät Englantiin. Niiden tek­no­lo­gia on edis­ty­neem­pää ja tuhoi­sam­paa kuin ihmisten, ja rau­han­lip­pua hei­lut­te­le­vat lon­too­lai­set räjäy­te­tään surutta. Kirjailija kehottaa lukijoita poh­dis­ke­le­maan mar­si­lais­ten raakuutta. Eivätkö englan­ti­lai­set itse pyyh­käis­seet koko Tasmanian kansan tieltään muutama vuo­si­kym­men aiemmin, uusia hedel­mäl­li­siä maita etsies­sään?

Viktoriaanisen ajan ant­ro­po­lo­git olivat aut­ta­mat­to­man evo­luu­tio­kes­kei­siä. He olivat pahoil­laan tas­ma­nia­lais­ten koh­ta­los­ta, mutta arvelivat että lop­pu­tu­los oli väis­tä­mä­tön. Villit tas­ma­nia­lai­set nähtiin jäänteinä ihmis­kun­nan men­nei­syy­des­tä, kansana joka ei ollut kehit­ty­nyt sivis­ty­nei­den euroop­pa­lais­ten tasolle. Kulttuurievoluution hengessä Wells rinnastaa Englantia val­loit­ta­vat mar­si­lai­set yli­mie­li­siin kolo­nia­lis­tei­hin val­taa­mas­sa tek­ni­ses­ti vähemmän kehit­ty­nyt­tä sivi­li­saa­tio­ta. Marsilaiset voidaan myös nähdä versiona ihmis­kun­nan omasta tule­vai­suu­des­ta, yli­ke­hit­ty­nei­ne aivoineen ja kone­pro­tee­sei­neen.

  • Kuva: Amazing Stories ‑lehden kansi, lokakuu 1926. Wikimedia Commons.
  1. John Rieder. Colonialism and the Emergence of Science Fiction. 2008.

Kirjoittaja

Emmi Huhtaniemi, VTM, on sosiaali- ja kulttuuriantropologi Helsingin yliopistosta. Hän tarkasteli pro gradu -työssään maya-kalenterin loppuun liittynyttä uushenkisyyttä Meksikossa rituaalin ja magian näkökulmista. Emmiä kiinnostavat erityisesti inhimillisen kokemuksen rakentuminen ja tietoisuuden antropologia.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Alkoholismi on kansansairaus, jonka julkinen keskustelu pyörii rajoitusten ympärillä sen sijaan, että puhuttaisiin tunteista tai ihmisistä sairauden takana. Toimittaja Johanna Pohjolan tietokirja ‘Isä pullossa – Matka alkoholistin mieleen ja maailmaan’ pureutuu alkoholismin inhimilliseen puoleen. Haastattelussa hän kertoo sukelluksestaan alkoholiriippuvuuden maailmaan.

Naiset ovat kauan olleet pelialan sokea piste. Koska oletettu pelaaja on heteromies, ovat naiset pelihahmoina aliedustettuja ja vääristyneesti kuvattuja. Peleistä alkaa kuitenkin pikkuhiljaa löytyä myös toisenlaisia naiseuden esitystapoja, kuten The Last of Us -pelisarja osoittaa.

Strategiakonsultti Mikko Leskelältä julkaistiin lokakuun alussa teos ‘Bisnesantropologia ja muut ihmistieteet strategiatyössä’. Nimensä mukaisesti kirja valottaa, miten yritysten strategiatyö on muuttunut, miten ihmistieteellisellä osaamisella voidaan selvittää strategiatyön vaikeimpia kysymyksiä ja miten ihmistieteellistä konsultointia käytännössä tehdään. Design-antropologi Anna Haverinen tarttuu teokseen kirja-arvostelussa.

Miia Halme-Tuomisaari innostui kirjoittamaan kirjan koronapandemiasta toimittajien kanssa käymiensä keskustelujen ja AntroBlogin uutiskommentin pohjalta. Kaikki kotona -kirjassa pohditaan, mitä pandemia on paljastanut ihmisistä niin Suomessa kuin maailmalla. Kirjailijaa itseään ilahduttaa ajatus siitä, että kirjastoissa teokseen voivat tutustua myös he, joille antropologia ei ole entuudestaan tuttua.