Maailmojen sota

Mikä yhdistää Tom Cruisea, kolo­ni­soi­tua Tasmaniaa ja mar­si­lais­ten hyök­käys­tä maahan? Ne kaikki liittyvät Maailmojen sotaan, erääseen var­hai­sim­mis­ta science fiction ‑teoksista.

Science fiction sai alkunsa kolo­nia­lis­ti­sen Euroopan kult­tuu­ri­ken­täl­lä sosi­aa­li­darwi­nis­ti­se­na poh­dis­ke­lu­na ihmis­kun­nan alku­pe­räs­tä, koh­ta­los­ta ja kehi­tyk­ses­tä. 1800-luvun lop­pu­puo­len tari­nois­sa kolo­nia­lis­ti­nen asetelma kääntyy ympäri. Avaruuden vie­rai­li­jat ihmet­te­le­vät valkoisia, taka­pa­jui­sia ihmisiä, joiden tek­no­lo­gia ja tavat ovat pöy­ris­tyt­tä­viä.

H.G. Wellsin Maailmojen sota (1897) on viih­dyt­tä­nyt ja jär­kyt­tä­nyt yleisöä niin kirjan, sar­ja­ku­vien, kuun­nel­mien kuin elo­ku­vien­kin muodossa. Tuorein näistä on Tom Cruisen täh­dit­tä­mä Hollywood-fil­ma­ti­soin­ti vuodelta 2005. Tarinassa mar­si­lai­set hyök­kää­vät Englantiin. Niiden tek­no­lo­gia on edis­ty­neem­pää ja tuhoi­sam­paa kuin ihmisten, ja rau­han­lip­pua hei­lut­te­le­vat lon­too­lai­set räjäy­te­tään surutta. Kirjailija kehottaa lukijoita poh­dis­ke­le­maan mar­si­lais­ten raakuutta. Eivätkö englan­ti­lai­set itse pyyh­käis­seet koko Tasmanian kansan tieltään muutama vuo­si­kym­men aiemmin, uusia hedel­mäl­li­siä maita etsies­sään?

Viktoriaanisen ajan ant­ro­po­lo­git olivat aut­ta­mat­to­man evo­luu­tio­kes­kei­siä. He olivat pahoil­laan tas­ma­nia­lais­ten koh­ta­los­ta, mutta arvelivat että lop­pu­tu­los oli väis­tä­mä­tön. Villit tas­ma­nia­lai­set nähtiin jäänteinä ihmis­kun­nan men­nei­syy­des­tä, kansana joka ei ollut kehit­ty­nyt sivis­ty­nei­den euroop­pa­lais­ten tasolle. Kulttuurievoluution hengessä Wells rinnastaa Englantia val­loit­ta­vat mar­si­lai­set yli­mie­li­siin kolo­nia­lis­tei­hin val­taa­mas­sa tek­ni­ses­ti vähemmän kehit­ty­nyt­tä sivi­li­saa­tio­ta. Marsilaiset voidaan myös nähdä versiona ihmis­kun­nan omasta tule­vai­suu­des­ta, yli­ke­hit­ty­nei­ne aivoineen ja kone­pro­tee­sei­neen.

  • Kuva: Amazing Stories ‑lehden kansi, lokakuu 1926. Wikimedia Commons.
  1. John Rieder. Colonialism and the Emergence of Science Fiction. 2008.

Kirjoittaja

Emmi Huhtaniemi, VTM, on sosiaali- ja kulttuuriantropologi Helsingin yliopistosta. Hän tarkasteli pro gradu -työssään maya-kalenterin loppuun liittynyttä uushenkisyyttä Meksikossa rituaalin ja magian näkökulmista. Emmiä kiinnostavat erityisesti inhimillisen kokemuksen rakentuminen ja tietoisuuden antropologia.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Hiphop-kulttuuri luotiin lähes 50 vuotta sitten New Yorkin ghetoissa, josta se yllättäen levisi kaikkialle maailmaan. Kaupallisesta menestyksestä huolimatta hiphopin ytimessä on säilynyt kyky yhdistää erilaisia ihmisiä ja penseys ansaitsemattomia etuoikeuksia kohtaan.

Ortodoksijuutalaisissa yhteisöissä eruv on symbolinen raja. Sen sisäpuolella saa tehdä sapattina muuten kiellettyjä asioita, kuten kantaa tavaroita tai työntää lastenvaunuja. Laajentaessaan kodin piiriä julkiseen tilaan eruv tuo samalla esiin sapattisääntöjen noudattamista koskevat neuvottelut, mikä on kiinnostavana sivujuonteena Netflixin tuoreessa Unorthodox-sarjassa.

Koira on kulkenut kanssamme muinaisilta leirinuotioilta vahtimaan modernin yhteiskunnan rajoja, osaksi tarinoitamme ja pitämään seuraa yksin jääneille vanhuksille. Kuluttamiseen keskittyvässä yhteiskunnassamme koirasta on lisäksi tullut tuote, jolle myös ostetaan tavaroita ja palveluita.