Virheettömät kasvot

1700-luvun Euroopassa ja siir­to­kun­tien Amerikassa naisen luonteen puhtaus näkyi iholla. Hyveellisyys ja korkea moraali ilmenivät ihon kal­peu­te­na ja kos­ke­mat­to­muu­te­na, joka toimi kont­ras­ti­na siir­to­kun­tien alku­pe­räis­kan­so­jen tum­mem­mal­le hipiälle. Kyse oli pää­asias­sa kasvojen ihosta, olihan naisen keho muilta osin enim­mäk­seen katseilta verhottu.

Virheettömät” kasvot olivat kauneuden tärkein merkki. Virheettömän ihon kaipuu näkyy myös tämän päivän kos­me­tiik­ka­mai­non­nas­sa, joka tarjoaa rat­kai­suk­si meikkiä. Kasvojen maa­laa­mi­nen ei kui­ten­kaan vielä 1700 – 1800 ‑luvuilla ollut kansan suosiossa. Se lii­tet­tiin aris­to­kraat­tiin ja pros­ti­tuoi­tui­hin, eikä kumpikaan miel­leyh­ty­mä ollut taval­li­sel­le naiselle mieleinen.

Virheettömyyttä tavoi­tel­tiin sen sijaan pitämällä huoli, että naisen ylä­huu­lel­ta ja ohimoilta ei löytynyt yli­mää­räis­tä kar­voi­tus­ta. Kasvojen ja kaulan alueen karvoja pidettiin arpien ja näp­py­löi­den lailla rumina epä­muo­dos­tu­mi­na, ja “matala otsa” eli alhaalle hiipivä hiusraja oli kauhistus. Vaalea, kos­ke­ma­ton, pos­lii­nin­si­leä iho edusti ideo­lo­gis­ta puhtautta. Se erotti etuoi­keu­te­tut naiset vähä­osai­sem­mis­ta sis­kois­taan, ja liitti heihin posi­tii­vi­sia moraa­li­sia omi­nai­suuk­sia.

Epäsopivan kar­voi­tuk­sen mukana kas­va­vas­ta moraa­li­ses­ta stigmasta ei kui­ten­kaan ollut noihin aikoihin helppoa päästä eroon, sillä kar­van­pois­ton keinot olivat 1900-luvulle saakka varsin kurjia. Naamakarvojen ajelua par­ta­te­räl­lä väl­tet­tiin, sillä hygie­nias­ta ei vielä ollut tie­toa­kaan, ja terien laatu johti muiden kuin erittäin taitavien parturien käsissä usein verisiin haavoihin. Parturit olivatkin 1700-luvun puo­li­vä­liin saakka samaa ammat­ti­kil­taa kirurgien kanssa, ja heidän toi­mia­laan­sa kuului muun muassa suo­ne­nis­ken­tä ja hampaiden poisto.

Kauneuden vuoksi kuuluu vähän kärsiä” onkin aikanaan saattanut olla yllät­tä­vän osuva sanonta.

  1. Rebecca M. Hertzig. Plucked: A History of Hair Removal.

Kirjoittaja

Ninnu Koskenalho on AntroBlogin toinen päätoimittaja ja perustaja, ja valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta. Ninnu työskentelee Helsingin yliopistolla Crosslocations-tutkimushankkeen projektikoordinaattorina sekä tiedeviestinnän konsulttitehtävissä, ja pohtii mieluusti avaruusmatkailua ja ihmismielen notkeutta.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Täydentäviä hoitomuotoja koskeva julkinen keskustelu on kamppailua tiedosta ja vallasta. Kenellä on oikeus hoitaa ihmisiä? Millaisten kriteerien pohjalta esimerkiksi kalevalainen jäsenkorjaus tai muu perinnehoito voidaan hyväksyä osaksi terveydenhuoltoa? Mitä vaikutusta on sillä, millaisin käsittein aiheesta keskustellaan?

Wc-paperin historia on yllättävän lyhyt ottaen huomioon, että tarpeiden tekeminen on yhteistä kaikille ihmisille. Suuressa osassa maailmaa suositaan vedellä puhdistautumista vessakäynnin jälkeen. Paperin käyttö on kuitenkin kasvussa vaurastuvissa maissa, joiden keskiluokka kasvaa. Vessapaperin kulutuksen kasvu heijastelee globaalien markkinavoimien ja kulutuskulttuurin leviämistä.