Totuuden jälkeen

Totuudenpuhujia riittää myös totuu­den­jäl­kei­ses­sä maa­il­mas­sa. Kuinka totuuk­siin päädytään esi­mer­kik­si suo­ma­lai­ses­sa maa­han­muut­to­kes­kus­te­lus­sa?

Tässä podcas­tis­sa sosi­aa­liant­ro­po­lo­gian pro­fes­so­ri Harri Englund vertailee kir­jai­li­ja Jari Tervon suo­ra­pu­hei­sia totuuksia Radio Suomen Kansanradio-ohjelman kes­kus­te­lui­hin. Englund on tehnyt kent­tä­työ­tä Kansanradion toi­mi­tuk­ses­sa. Hän näyttää, kuinka sen toi­mit­ta­jat etsivät totuutta kes­kus­te­le­mal­la kuun­te­li­joi­den­sa kanssa.

Kun kuun­te­li­jat esittävät maa­han­muut­to­kiel­tei­siä usko­muk­sia totuuk­si­na, toi­mit­ta­jat eivät hauku heitä rasis­teik­si Tervon tapaan. Suomen syr­jä­seu­duil­la asuvien vanhusten tarve tulla kuulluksi on monen huolen takana. Antropologinen näkökulma Kansanradion toi­mit­ta­mi­seen tuo esiin tapoja päästä vas­tak­kai­na­set­te­lus­ta vuo­ro­pu­he­luun.

Podcast sisältää Tervon ja Kansanradion ääniä sekä otteita nau­hoi­tuk­sis­ta, joissa toi­mit­ta­jat kertovat Englundille lähes­ty­mis­ta­vois­taan. Radion ainut­laa­tui­suus korostuu jouk­ko­vies­ti­mien kes­kuu­des­sa: ihmisääni tekee kes­kus­te­luis­ta intiimejä, se voi saada kes­kus­te­li­jat unoh­ta­maan, että heillä on sato­ja­tu­han­sia kuun­te­li­joi­ta. Silti Kansanradiokaan ei lähetä kaikkea, mitä sille tarjotaan.

Podcast näyttää, kuinka radioon päässyt vuo­ro­pu­he­lu ei ole aina sama kuin se, jonka toi­mit­ta­ja ja osal­lis­tu­ja kävivät ennen lähetystä. Kansanradion totuudet ovat toi­mi­tet­tu­ja totuuksia. Mikä on niiden painoarvo totuu­den­jäl­kei­ses­sä maa­il­mas­sa, missä julkisen palvelun periaate media­työs­sä on uhattu?


Kuuntele lisää podcas­te­ja Radio Antron puolella!

  • Podcast-lukija: Harri Englund

Kirjoittaja

Harri Englund on sosiaaliantropologian professori Cambridgen yliopistossa. Hän on tutkinut mm. ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja radioon liittyviä aiheita Afrikassa. Hän on kirjoittanut mm. kirjat Prisoners of Freedom (2006), Human Rights and African Airwaves (2011) ja Gogo Breeze (2017).

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Koira on kulkenut kanssamme muinaisilta leirinuotioilta vahtimaan modernin yhteiskunnan rajoja, osaksi tarinoitamme ja pitämään seuraa yksin jääneille vanhuksille. Kuluttamiseen keskittyvässä yhteiskunnassamme koirasta on lisäksi tullut tuote, jolle myös ostetaan tavaroita ja palveluita.