Totuuden jälkeen

Totuudenpuhujia riittää myös totuu­den­jäl­kei­ses­sä maa­il­mas­sa. Kuinka totuuk­siin päädytään esi­mer­kik­si suo­ma­lai­ses­sa maa­han­muut­to­kes­kus­te­lus­sa?

Tässä podcas­tis­sa sosi­aa­liant­ro­po­lo­gian pro­fes­so­ri Harri Englund vertailee kir­jai­li­ja Jari Tervon suo­ra­pu­hei­sia totuuksia Radio Suomen Kansanradio-ohjelman kes­kus­te­lui­hin. Englund on tehnyt kent­tä­työ­tä Kansanradion toi­mi­tuk­ses­sa. Hän näyttää, kuinka sen toi­mit­ta­jat etsivät totuutta kes­kus­te­le­mal­la kuun­te­li­joi­den­sa kanssa.

Kun kuun­te­li­jat esittävät maa­han­muut­to­kiel­tei­siä usko­muk­sia totuuk­si­na, toi­mit­ta­jat eivät hauku heitä rasis­teik­si Tervon tapaan. Suomen syr­jä­seu­duil­la asuvien vanhusten tarve tulla kuulluksi on monen huolen takana. Antropologinen näkökulma Kansanradion toi­mit­ta­mi­seen tuo esiin tapoja päästä vas­tak­kai­na­set­te­lus­ta vuo­ro­pu­he­luun.

Podcast sisältää Tervon ja Kansanradion ääniä sekä otteita nau­hoi­tuk­sis­ta, joissa toi­mit­ta­jat kertovat Englundille lähes­ty­mis­ta­vois­taan. Radion ainut­laa­tui­suus korostuu jouk­ko­vies­ti­mien kes­kuu­des­sa: ihmisääni tekee kes­kus­te­luis­ta intiimejä, se voi saada kes­kus­te­li­jat unoh­ta­maan, että heillä on sato­ja­tu­han­sia kuun­te­li­joi­ta. Silti Kansanradiokaan ei lähetä kaikkea, mitä sille tarjotaan.

Podcast näyttää, kuinka radioon päässyt vuo­ro­pu­he­lu ei ole aina sama kuin se, jonka toi­mit­ta­ja ja osal­lis­tu­ja kävivät ennen lähetystä. Kansanradion totuudet ovat toi­mi­tet­tu­ja totuuksia. Mikä on niiden painoarvo totuu­den­jäl­kei­ses­sä maa­il­mas­sa, missä julkisen palvelun periaate media­työs­sä on uhattu?


Kuuntele lisää podcas­te­ja Radio Antron puolella!

  • Podcast-lukija: Harri Englund

Kirjoittaja

Harri Englund on sosiaaliantropologian professori Cambridgen yliopistossa. Hän on tutkinut mm. ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja radioon liittyviä aiheita Afrikassa. Hän on kirjoittanut mm. kirjat Prisoners of Freedom (2006), Human Rights and African Airwaves (2011) ja Gogo Breeze (2017).

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Kuukautiset olivat häpeällinen ja piilotettava asia vielä silloin, kun ensimmäisiä tehdasvalmisteisia kuukautissiteitä alettiin mainostaa Suomessa 1900-luvun alussa. Kuukautistuotteiden markkinoinnilla on ollut keskeinen rooli kuukautiskäsitysten muokkaamisessa länsimaissa ja kaupallisuus määrittää edelleen julkista puhetta asiasta. Nyt “kuukautisvallankumous” sekä murtaa tabuja että luo pohjaa uudenlaiselle bisnekselle kuukautisten ympärillä.

On taas terveiden elämäntapojen aika – tipaton tammikuu, uusi kunto-ohjelma tai päivittäinen meditaatio. Ihminen, joka huolehtii omasta hyvinvoinnistaan näyttäytyy terveenä, vastuullisena kansalaisena. Millaisiin arvoihin hyvinvointiin keskittyminen pohjaa? Mitä tapa puhua hyvinvoinnista voi kertoa meille itsestämme?

George Floydin murha nosti Yhdysvalloissa esille afroamerikkalaiseen väestöön kohdistuvan poliisiväkivallan ja rakenteellisen rasismin. Kun Floydin murhavideota ja livelähetyksiä sen kirvoittamista mielenosoituksista tarkastellaan rinnakkain, ne avaavat näkymän amerikkalaista yhteiskuntaa läpäiseviin ristiriitoihin. Vastakkain asettuvat valkoisen ylivallan perinne ja rodullistettujen amerikkalaisten vastarinnan jatkumo.