Suomalaisten kansainväliset avioliitot yleistyvät

Kolmenkymmenen vuoden aikana naisten kan­sain­vä­li­set avio­lii­tot ovat kak­sin­ker­tais­tu­neet ja miesten kan­sain­vä­li­set avio­lii­tot nelin­ker­tais­tu­neet. Dosentti, tut­ki­mus­joh­ta­ja Elli Heikkilä Siirtolaisuusinstituutista esittää syyksi esi­mer­kik­si matkailun hel­pot­tu­mis­ta. Sosiaaliantropologian dosentti, per­he­toi­min­to­jen johtaja Minna Säävälä Väestöliitosta puo­les­taan arvioi, että ste­reo­ty­pioil­la voi olla parin­muo­dos­tuk­ses­sa iso rooli. “– Vaikka jokainen on yksilö ja mie­li­ku­vat kuu­los­ta­vat latteilta, ne voivat vaikuttaa taustalla.”

Artikkeli julkaistu Helsingin Sanomissa 10.2.2018. (tilaa­jil­le)

Kuva: Hannah Busing / Unsplash

Kirjoittaja

AntroBlogin toimitus kirjoittaa lyhyempiä kommentteja toisinaan yhteisöllisen nimimerkin takaa. Kirjoittajat ovat antropologeja ja oman alansa ammattilaisia.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Totuuden jälkeinen aika on käsillä. Poliitikot, mutta myös kansalaiset ja muut toimijat muodostavat mielipiteensä ja tekevät päätöksensä luottaen yhä enemmän mielikuviin tieteellisten faktojen sijaan. Päätösten panoksena on tulevien sukupolvien ja ympäristön hyvinvointi. Onneksi tulevaisuus ei ole totta, ennen kuin me teemme sen yhdessä. Ehkä tieteenkin pitäisi faktojen lisäksi tuottaa myös mielikuvia tulevaisuuden hallitsemiseksi ja hillitsemiseksi. Tässä Oulun yliopistolla vietetyn taksvärkkipäivän inspiroimassa ensituntuman skenaarioharjoitteessa tutkaillaan tulevaisuuden epävarmuuksia kuvaparien kautta.

Matkailua pidetään usein hyveenä. Jotkut alan toimijat, kuten eräs suosittu lentovertailusivusto, esittävät sen jopa välttämättömänä askeleena moraalisen valaistuksen tiellä. Matkailu avartaa, sanotaan. Sen ajatellaan vähentävän ennakkoluuloja, kasvattavan empatian kykyä ja monipuolistavan maailmankuvaa. Matkailu on kosmopoliitin yksilön identiteetin muodostuksen kannalta välttämättömyys. Miksi matkustamisesta pitäisi siis potea huonoa omaatuntoa?