Antropodi: Mitä on bisnesantropologia?

Miten ant­ro­po­lo­gia voi tukea vas­tuul­lis­ta lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mis­tä? Mitä bis­ne­sant­ro­po­lo­gi tekee? Mistä kyseinen ant­ro­po­lo­gian eri­koi­sa­la sai alkunsa?

Muun muassa näitä kysy­myk­siä pohditaan tällä kertaa Antropodi-podcas­tis­sa vieraamme Annika Lepistön kanssa. Annika on val­mis­tu­nut sosiaali- ja kult­tuu­riant­ro­po­lo­gian mais­te­rik­si Helsingin Yliopistosta ja työs­ken­te­lee nyt Insight and Research Spesialistina kon­sult­ti­ta­lo Milttonilla.

Mikä Antropodi?

Antropodi on Suomen Antropologisen Seuran toi­mit­ta­ma podcast-sarja, jota jul­kais­taan yhteis­työs­sä AntroBlogin kanssa. Sarja käsit­te­lee ajan­koh­tai­sia ja ajattomia ant­ro­po­lo­gi­sia aiheita, kuten tuoreita tut­ki­muk­sia, yhteis­kun­nal­li­sia ja kult­tuu­ri­sia ilmiöitä, opetusta ja työelämää. Antropodin uusi jakso ilmestyy aina kuun ensim­mäi­se­nä tiistaina, mutta toisinaan saatamme julkaista lisäksi eri­kois­jak­so­ja. Ohjelmistoa jul­kais­taan yhteis­työs­sä Voiman kanssa. Lisätietoa Antropodista löydät täältä.

Kirjoittaja

Suomen Antropologinen Seura on vuonna 1975 perustettu tieteellinen seura. Seura tukee antropologian tutkimusalaa ja siihen läheisesti liittyviä tutkimushankkeita.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Miten puut kietoutuvat osaksi arkeamme tänä päivänä? Antropologi Kaisa Vainio kertoo ihmisten ja yksittäisen puiden välisiin suhteisiin kohdistuvasta tutkimuksestaan ja Suomen Metsämuseo Luston amanuenssi Tuomas Juva valottaa suomalaisten monipuolista metsähistoriaa.