Kulttuurishokki

Kulttuurishokki-sarja esittelee joka sunnuntai uusia näkö­kul­mia tuttuihin tapoihin ja muiden kult­tuu­rien elä­män­me­noon. Alunperin eri­tyi­ses­ti someym­pä­ris­töön suun­ni­tel­tu sarja vie lukijat matkalle ympäri maailmaa ja ihmis­kun­nan historiaa. Millaisia tapoja, käy­tän­tö­jä, usko­muk­sia ja jär­jes­tel­miä muualla maa­il­mas­sa on kehitetty? Entä millaisia seli­tyk­siä omien kult­tuu­ris­ten tapojemme takaa löytyy?

Uusimpia Kulttuurishokkeja voi selata kartalta, ja kaikki shokit löytyvät allao­le­vas­ta listasta. Kulttuurishokkeja jul­kais­taan myös videoiden muodossa.