Lemmikkieläimiä ei tunneta kaikkialla

Nykyarvioiden mukaan ihmisen paras ystävä, koira, oli kave­ri­nam­me jo 27 000 vuotta sitten. Aivan kaik­kial­la maa­il­mas­sa lem­mik­ke­jä ei silti tunneta. Länsi-Papuan marind-kansa on eräs tällainen ryhmä.

Marindit pitävät osaa luon­to­kap­pa­leis­ta tie­toi­si­na hen­ki­löi­nä: ei ihmisinä, mutta silti per­soo­ni­na. He katsovat olevansa samaa sukua ja yhteistä myyttistä alkuperää näiden ei-ihmis­per­soo­nien kanssa. Lemmikkieläin on heidän kult­tuu­ris­saan vieras käsite.

Viime aikoina erään­lai­sia lem­mik­ke­jä on kuitenkin ilmes­ty­nyt. Papualla on tuhottu valtavia määriä metsää öljy­pal­mu­vil­jel­mien tieltä. Kun eläinten reviiri pienenee, osa niistä eksyy ihmi­sa­su­tuk­sen pariin. Marindit ovat ryhtyneet ruok­ki­maan ja hoi­vaa­maan kodit­to­mia eläimiä samaan tapaan kuin suo­ma­lai­nen hoivaa hylättyä kis­san­pen­tua. Heille eläin ei kui­ten­kaan ole pelkkä eläin, vaan sukua ja esi-isän henki. Sen kesyyn­ty­mi­nen osaksi kylän elämää ei ole söpöä, tera­peut­tis­ta tai iloa tuottavaa. “Orvoiksi jääneitä” eläimiä kohtaan tunnetaan ainoas­taan sääliä ja surua.

Ihmisten ja ei-ihmis­per­soo­nien väliset hie­no­va­rai­set suhteet ovat marin­deil­le tärkeitä ja arvok­kai­ta. Eläinten eksyminen ihmisten pariin synnyttää uuden kate­go­rian: olennon, joka on jumissa ihmisten ja eläinten maa­il­mo­jen välissä. Kulttuurisesti oleel­li­set suhteet häi­riin­ty­vät mer­kit­tä­väs­ti, kun esi-isiä edustava vapaa eläin onkin äkkiä riip­pu­vai­nen ihmisestä.

Kirjoittaja

Ninnu Koskenalho on AntroBlogin toinen päätoimittaja ja perustaja, ja valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta. Ninnu työskentelee Helsingin yliopistolla Crosslocations-tutkimushankkeen projektikoordinaattorina sekä tiedeviestinnän konsulttitehtävissä, ja pohtii mieluusti avaruusmatkailua ja ihmismielen notkeutta.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Ilmastonmuutos on paitsi ekologinen, myös perustavanlaatuinen yhteiskunnallinen kriisi, joka liittyy erityisesti vauraiden teollistuneiden maiden kestämättömiin elintapoihin. Ilmastonmuutoksen antropologia lähestyykin ilmastonmuutosta suhteessa rakenteelliseen epätasa-arvoon.