Esihistorialliset sukupuoliroolit

Kyllä esi­his­to­rial­li­seen aikaan oli kaikki sel­keäm­pää. Mies metsästi ravintoa ja nainen piti huolta koti­lei­ris­tä. Vai miten se menikään?

Mielikuva esi­his­to­rial­li­sis­ta met­säs­tä­jä­mie­his­tä ja kotia hoi­ta­vis­ta naisista on syntynyt maa­il­man­so­tien jäl­kei­ses­sä kulu­tusyh­teis­kun­nas­sa. Siihen aikaan miehen tehtävä oli hankkia palk­ka­työl­lä perheelle elanto, kun vaimo pysytteli kotona pyö­rit­tä­mäs­sä huushollia. Tässä asen­neil­ma­pii­ris­sä esi­his­to­rial­li­set löydökset, kuten kiviset kei­hään­kär­jet, tul­kit­tiin merkeiksi kult­tuu­ris­ta, jossa pääosassa oli suurta riistaa saa­lis­ta­va met­säs­tä­jä­mies. Esihistoriallista maailmaa tulkitaan edelleen perin­teis­tä mas­ku­lii­ni­suut­ta korostaen, väki­val­taan ja hal­lin­taan kes­kit­ty­nei­den seli­tys­mal­lien pohjalta.

Tämä näkökulma hou­kut­te­lee tul­kit­se­maan esi­mer­kik­si Yhdysvaltojen län­sio­sien luo­las­tois­ta löytyneet, tikuista tehdyt eläin­hah­mot maagisina esineinä, jotka takaavat met­säs­tä­jil­le saa­lis­tuson­nen. Esihistoriallisella ajalla eli kuitenkin myös naisia ja lapsia. Todennäköisempi ja vähemmän san­ka­ril­li­nen selitys on, että tik­kue­läin on luul­ta­vas­ti lelu. Siinä missä met­säs­tä­jä­se­li­tys kertoo tul­kit­si­jan kult­tuu­ris­ta ja kenties erään­lai­ses­ta toi­vea­jat­te­lus­ta, esi­his­to­rial­li­nen lelu viittaa johonkin inhi­mil­li­sem­pään: lasten uni­ver­saa­liin tar­pee­seen leikkiä.

Kirjoittaja

Emmi Huhtaniemi, VTM, on sosiaali- ja kulttuuriantropologi Helsingin yliopistosta. Hän tarkasteli pro gradu -työssään maya-kalenterin loppuun liittynyttä uushenkisyyttä Meksikossa rituaalin ja magian näkökulmista. Emmiä kiinnostavat erityisesti inhimillisen kokemuksen rakentuminen ja tietoisuuden antropologia.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Voiko tarinaa ymmärtää tuntematta sosiaalista kontekstia, jossa se on syntynyt? Tuntemamme versio Punahilkasta pohjautuu Grimmin veljesten 1800-luvun alussa laatimaan satukokoelmaan. Tarinasta tunnetaan kuitenkin versioita jo esimerkiksi 1500-luvun Ranskasta.

Näyttelijätär Aishwarya Rai sai vuonna 2007 aikaan julkisuuskohun, sillä hänen kerrottiin menneen vanhan hinduseremonian mukaisesti naimisiin puun kanssa. Ihmisoikeusjärjestöt Intiassa vaativat julkista anteeksipyyntöä. Syynä ei ollut avioliittoinstituution halventaminen, vaan jotakin monikerroksisempaa.

Maanviljelyn omaksumista pidetään käänteentekevänä hetkenä ihmiskunnan historiassa. Maanviljelykulttuurit mahdollistivat väestönkasvun ja sitä kautta niin kutsutun korkeakulttuurin kehittymisen. Mutta oliko maanviljely lopulta niin suuri keksintö? Saattoiko sen motiivina olla nälän sijasta oluen himo?