Vieraita ulkoavaruudesta

Tarinoita ulkoa­va­ruu­den vie­rai­li­jois­ta kerrotaan ympäri maailmaa. Australian alku­pe­räis­väes­töön kuuluvaa Walpiri-kansaa tutkinut ant­ro­po­lo­gi Eirik Saethre tallensi 90-luvulla pai­kal­li­sia ufo­ta­ri­noi­ta.

Ufojen näkeminen oli taval­lis­ta, joskin pelot­ta­vaa ja ei-toivottua. Kertoman mukaan alukset olivat metal­li­sia ja liik­kui­vat hurjaa vauhtia. Niiden alkuperä oli tun­te­ma­ton, eikä mat­kus­ta­jien oltu nähty poistuvan aluksista. Avaruusaluksia ilmestyi eri­tyi­ses­ti sade­kau­del­la alueille, joilla oli runsaasti veden lähteitä. Syy vie­rai­li­joi­den saa­pu­mi­seen oli nimittäin aavikon kansalle elin­tär­keä vesi, jonka perässä ne olivat. Vesivarantojen ehtyminen selittyi ufojen visii­til­lä. Se ei herät­tä­nyt wal­pi­reis­sa när­käs­tys­tä, eikä veden viemistä pyritty estämään. Muukalaisiin ei myöskään haettu kontaktia.

Walpirien tietojen mukaan ava­ruuso­len­not saat­toi­vat kaapata väkeä aluksiin. Kaapatut eivät koskaan palanneet, ja olivat poik­keuk­set­ta val­koi­hoi­sia. Avaruusolennot toimivat tässä samalla logii­kal­la kuin myyttiset, vaa­ral­li­set war­nay­ar­rat eli sateen­kaa­ri­käär­meet. Warnayarrat tiesivät, mille maa-alueelle yksilö kuului ja milloin tämä kulki jonkun toisen mailla. Ne saat­toi­vat haa­voit­taa väärässä paikassa oleilijaa.

Samalla tavoin ulkoa­va­ruu­den asukkaat tun­nis­ti­vat kan­ta­väes­tön edus­ta­jien kuuluvan Australian tasan­goil­le ja olevan omalla maallaan; kun taas val­koi­hoi­set tämä ulkoa­va­ruu­den äly näki tun­kei­li­joi­na, joita se rankaisi kaap­paa­mal­la.

Kirjoittaja

Ninnu Koskenalho on AntroBlogin toinen päätoimittaja ja perustaja, ja valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta. Ninnu työskentelee Helsingin yliopistolla Crosslocations-tutkimushankkeen projektikoordinaattorina sekä tiedeviestinnän konsulttitehtävissä, ja pohtii mieluusti avaruusmatkailua ja ihmismielen notkeutta.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

AntroBlogin neljäs julkaisukausi päättyy. Toimitus palaa kesätauolta syyskuun alussa. Sitä ennen teemme katsauksen kuluneeseen kauteen ja pohdimme, miten eskimoiden ja inuittien vuodenkierto liittyy suomalaisten lomanviettoon.

Taikauskon olemassaolo hämmentää vuosikymmenestä toiseen. Miksi enteisiin ja amuletteihin turvaudutaan edelleen, tutkimustiedosta ja koulutuksesta huolimatta? Perinteiset uskomukset, onnen varmistelu ja maagiset yhteydet saavat voimansa intuitiosta, sosiaalisuudesta ja tunteista. Kaikkia toimiamme ei ensisijaisesti ohjaa tieto.

Intialle kuuluvalla Pohjois-Sentinelin saarella asuva kansa on päässyt otsikoihin saarella luvatta vierailleen yhdysvaltalaisen lähetyssaarnaajan tapon vuoksi. Pohjois-Sentinelin asukkaat kuuluvat maailman yhä harvemmaksi käyviin populaatioihin, jotka eivät ole jatkuvissa läheisissä vuorovaikutussuhteissa muiden ihmisryhmien kanssa. Uutisointi aiheesta on korostanut saarelaisten eristäytyneisyyttä ja “alkukantaisuutta”.