Tupakan käyttö Etelä-Amerikassa

Tupakka nau­tin­toai­nee­na on menet­tä­nyt viileän ja vapaan imagonsa. Amerikan alku­pe­räis­väes­tö­jen kes­kuu­des­sa tupakka on edelleen tärkeä ritu­aa­li­kas­vi, jolla ymmär­re­tään olevan monia paran­ta­via ja mystisiä vai­ku­tuk­sia.

Antropologian eme­ri­tus­pro­fes­so­ri Johannes Wilbert kartoitti jo vuonna 1987 ilmes­ty­nees­sä suur­teok­ses­saan Amerikan alku­pe­räis­kan­so­jen tupakan käyttöä. Tupakkaa nau­tit­tiin jokai­ses­sa kolmes­ta­sa­das­ta tut­ki­tus­ta yhtei­söis­tä, lukuisiin eri tar­koi­tuk­siin. Erilaisia annos­te­lu­ta­po­ja Wilbert paikansi kuusi. Näistä meillekin tuttu tupakan lehtien polt­ta­mi­nen on ehdot­to­mas­ti yleisin.

Toinen mer­kit­tä­vä tapa on tupakan juominen mehuna tai teenä. Kasvista voidaan uuttaa juomaa kyl­mä­hau­tee­na tai keit­tä­mäl­lä. Tätä nestettä on käytetty myös perä­ruis­kee­na paran­ta­viin ja maagisiin tar­koi­tuk­siin. Nesteestä keitettyä, siirapin kaltaista tahnaa voidaan nuolla ja hieroa ikeniin. Tupakan lehtiä pures­kel­laan samaan tapaan kuin koka­pen­saan lehtiä Andeilla.

Päihdyttävien kasvien naut­ti­mi­nen nenän kautta sisään hen­git­tä­mäl­lä on tapa, jota tavataan ympäri Etelä-Amerikkaa. Myös tupakkaa käytetään tällä tavoin. Kuivatusta tupak­ka­kas­vis­ta val­mis­tet­tuun jau­hee­seen sekoi­te­taan tiettyjen muiden kasvien ja hedelmien — esi­mer­kik­si kaakaon ja banaanin — tuhkaa. Seos voidaan henkäistä nenään itse, tai se voidaan annos­tel­la toiselle erityisen V‑kirjaimen muotoisen pillin kautta. Vaikka tämä on joidenkin kansojen kes­kuu­des­sa ollut joka­päi­väi­nen tapa, se yhdis­te­tään eri­tyi­ses­ti eks­taat­ti­siin sha­ma­nis­ti­siin tek­nii­koi­hin sekä näkyjen näke­mi­seen. Se on usein mukana voi­mak­kaan psy­ke­dee­li­sen, kas­vi­uut­teis­ta val­mis­te­tun ayahuasca-liemen sere­mo­nial­li­ses­sa käytössä.

Tupakkapulverin naut­ti­mi­nen nenän kautta onkin ran­tau­tu­nut pienessä muodossa myös län­si­mai­hin, osana 1960-luvulla alkanutta kiin­nos­tus­ta ayahuasca-ritu­aa­lei­hin.

  1. Johannes Wilber. Tobacco and Shamanism in South America
  2. Andrew Russell ja Elizabeth Rahman (toim.) The Master Plant: Tobacco in Lowland South America

Kirjoittaja

Ninnu Koskenalho on AntroBlogin toinen päätoimittaja ja perustaja, ja valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta. Ninnu työskentelee Helsingin yliopistolla Crosslocations-tutkimushankkeen projektikoordinaattorina sekä tiedeviestinnän konsulttitehtävissä, ja pohtii mieluusti avaruusmatkailua ja ihmismielen notkeutta.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Alkoholi toimii sukupuoliroolien peilinä. Se heijastaa naisia ja miehiä koskevia erilaisia odotuksia, ja osoittaa äidin ja isän roolien erilaisen asemoitumisen vanhemmuudessa. Kahden eri sukupolven edustajat näkevät äitiyden ja alkoholin suhteen eri tavoin.

Unisieppari on Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen suojeluesine, joka varjelee lapsia unien tuomilta sairauksilta ja pahoilta hengiltä. Pyöreään kehikkoon punottu verkko, josta roikkuu sulkia ja helmiä, on nykyään tuttu niin koruista, vaatteista kuin sisustuselementeistä.

Koillis-USA:ssa eräs uusi öljyputki on kaavoitettu kulkemaan alkuperäiskansojen pyhien maiden halki. Lokakuussa 2019 öljy-yhtiö Enbridge ilmoitti hyvityksenä luovuttavansa alueen alkuperäisväestölle täyden kontrollin reitin viimeisestä 30 kilometristä. Osuuden, jota projektissa kutsutaan nimellä Peace Pipeline, ottaa haltuunsa Indigenous Pipeline Council, IPC.