16.10.17 | Exploration ’17 — uudenlainen työelämätapahtuma

Exploration ’17
Maanantai 16.10.2017
Tiedekulma, Helsinki

Soveltavan ant­ro­po­lo­gian verkosto tuo uuden­lai­sen ja osal­lis­ta­van työ­elä­mä­läh­töi­sen tapah­tu­man opis­ke­li­joi­den, työ­nan­ta­jien ja yhteis­kun­ta­tie­tei­li­jöi­den ulot­tu­vil­le. Tapahtuman ytimessä on yhteis­kun­ta­tie­teel­li­sen osaamisen ja ihmis­läh­töi­sen näkö­kul­man esille nos­ta­mi­nen eri­tyi­ses­ti lii­ke­toi­min­nas­sa sekä tek­no­lo­gian ja muotoilun aloilla.

Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen!

Ohjelman jälkeen löytyy linkki ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­kee­seen.

Ohjelma

9.00 Aamupalamingle

10.00 Tervetuloa

10.15 Antrotalk
1. Antropologinen kau­ko­put­ki tulevaisuuteen
Anna Haverinen /​Taiste /​Digiantropologi

2. Liikkeenjohdon mono­kult­tuu­rin ongelma — miksi vain ihmis­tie­teet voivat pelastaa Suomen yksi­tyi­sen sektorin
Mikko Leskelä /​Protoomo /​Strategiakonsultti ja kirjailija

3. Yritykset yhteis­kun­nal­li­si­na toimijoina
Satu Valtere /​Miltton /​Johtava viestintäkonsultti

11.30 Paneelikeskustelut: Yhteiskuntatietelijät muut­tu­vas­sa työ­elä­mäs­sä — nyky­maa­il­man monio­saa­jia ja supersankareita?

Paneeli 1
Kaisa Oksanen /​Valtioneuvoston kanslia /​Erityisasiantuntija
Jaana Vuorela /​Helsingin kaupunki /​Palvelupäällikkö
Pia Mero /​Sitra /​Asiantuntija
Aki Reinimäki /​Yhteiskunta-alan kor­kea­kou­lu­te­tut ry /​Kehittämisasiantuntija

Paneeli 2
Soila Laivo /​KUKA Helsinki /​Director of Community
Emmi Holm /​Helsinki Innovation Services /​Analyytikko
Jani Jokela /​Genbu Oy /​Partneri
Liisa Mayow /​Kaskas Media /​Johtava viestintäasiantuntija

12.30−14.00 Lounastauko

13.30÷14.00−17.00 Työpajat

1. Etnografia TÄYNNÄ
Etnografinen tut­ki­mus­toi­mis­to Kenno
2. Digitaalisuus TÄYNNÄ
Taiste
3. Palvelumuotoilu TÄYNNÄ
Exove
4. Yhteiskuntatieteet järjestö- ja han­ke­työs­sä TÄYNNÄ
Plan

UUDET TYÖPAJAT

5. Design ♥ machine learning
Futurice
6. Akateeminen yrittäjyys
Helsinki Think Company

19.00 Iltamingle @Sköne (Kanavanranta 7D)

Linkki ilmoit­tau­tu­mi­seen: https://​goo​.gl/​f​o​r​ms/4IRL2dxQZOhfARr42

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Soveltavan ant­ro­po­lo­gian verkosto Facebookissa:
www​.facebook​.com/​g​r​o​u​p​s​/​1​0​9​4​5​3​8​2​9​533

Muita tulevia tapahtumia

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä: