Islantilainen insestinvälttämissovellus

Sukutaustojen lis­taa­mi­nen on tärkeä osa islan­ti­lais­ta kult­tuu­ria. Saarelaisten suku­his­to­ria on tal­len­net­tu Islantilaisten kirjaan (Íslendingabók), jonka sisältö ulottuu yli tuhannen vuoden päähän sisältäen yli 720 000 islan­ti­lai­sen tarkat suku­tie­dot. Laaja tie­to­kan­ta haluttiin valjastaa hyö­dyl­li­seen käyttöön ja saada nuoret kiin­nos­tu­maan juu­ris­taan — näin syntyi mobii­li­so­vel­lus insestin vält­tä­mi­sek­si.

Islannin väkiluku on vain 320 000, josta noin kaksi kol­mas­osaa asuu pää­kau­pun­ki Reykjavikissä tai sen lähis­töl­lä. Lähellä toisiaan asuvassa pienessä väestössä monet voivat olla keskenään sukua tie­tä­mät­tään. Saarella vit­sail­laan yleisesti siitä, miten jär­kyt­tä­vää olisi jos vanha hoito tulisi vastaan suku­juh­lis­sa. Tilannetta sekoittaa enti­ses­tään islan­ti­lai­nen nimi­käy­tän­tö, jonka mukaan sukunimi tulee vanhemman etu­ni­mes­tä eikä suinkaan suvun nimestä, joka saattaisi helpottaa suku­lai­sen tun­nis­ta­mis­ta heti esit­täy­dyt­täes­sä.

Epätoivotut intiimit koh­taa­mi­set voi välttää syöt­tä­mäl­lä sovel­luk­seen kiin­nos­ta­van ihmisen nimen tai kas­vok­kain koh­da­tes­sa käyttää omi­nai­suut­ta, jota kutsutaan Insestinpilaajaksi (Sifjaspellspillir). Sen käyttäjät voivat koskettaa puhe­li­mil­laan toistensa puhelinta ja saada tiedon suku­lin­jo­jen­sa mah­dol­li­ses­ta yhte­ne­väi­syy­des­tä, halu­tes­saan häly­tyk­sen kera. Kuten slogan kuuluu: ”tuuppaa sovel­luk­ses­sa ennenkuin tuuppaat sängyssä”.

Sovellus kun­nioit­taa nimellään ÍslendingaApp vanhaa suku­his­to­ria-arkistoa. Nolon parin­muo­dos­tuk­sen vält­tä­mi­sen lisäksi se on muillakin tapaa hyö­dyl­li­nen: se tarjoaa listan suo­si­tuim­mis­ta nimistä, nostaa esiin kiin­nos­ta­via tilas­tol­li­sia tietoja ja muis­tut­taa suku­lais­ten syn­ty­mä­päi­vis­tä.

Kirjoittaja

Emmi Huhtaniemi, VTM, on sosiaali- ja kulttuuriantropologi Helsingin yliopistosta. Hän tarkasteli pro gradu -työssään maya-kalenterin loppuun liittynyttä uushenkisyyttä Meksikossa rituaalin ja magian näkökulmista. Emmiä kiinnostavat erityisesti inhimillisen kokemuksen rakentuminen ja tietoisuuden antropologia.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Sukupuolielimiin ja niiden eritteisiin liittyy monenlaisia käytäntöjä ja uskomuksia. Baruya-kansa Papua-Uudessa-Guineassa tulkitsi perinteisesti naiskehon seksuaaliset eritteet vaarallisiksi, mutta sperman elämän antajaksi ja voiman symboliksi.

Seksi-teemaviikkomme esittelee antropologisia näkökulmia seksin ja seksuaalisuuden muotoihin. Seksuaalisuus on kiehtovan monikasvoinen osa ihmisyyttä. Pelkän lisääntymisvietin sijasta ihmisen seksuaalisuus on moninaista ja monikasvoista, fyysistä, henkistä, emotionaalista, älyllistä ja mielikuvituksellista. Seksi ja seksuaalisuus kulkevat myös kieltojen ja sääntöjen, lain ja moraalin, tabujen ja uskonnon kentällä. Seksuaalisuus liittyy yksilön vapauteen ja yhteisön jatkuvuuteen, perhemalleihin ja yhteiskunnallisiin arvoihin.