Islantilainen insestinvälttämissovellus

Sukutaustojen lis­taa­mi­nen on tärkeä osa islan­ti­lais­ta kult­tuu­ria. Saarelaisten suku­his­to­ria on tal­len­net­tu Islantilaisten kirjaan (Íslendingabók), jonka sisältö ulottuu yli tuhannen vuoden päähän sisältäen yli 720 000 islan­ti­lai­sen tarkat suku­tie­dot. Laaja tie­to­kan­ta haluttiin valjastaa hyö­dyl­li­seen käyttöön ja saada nuoret kiin­nos­tu­maan juu­ris­taan — näin syntyi mobii­li­so­vel­lus insestin vält­tä­mi­sek­si.

Islannin väkiluku on vain 320 000, josta noin kaksi kol­mas­osaa asuu pää­kau­pun­ki Reykjavikissä tai sen lähis­töl­lä. Lähellä toisiaan asuvassa pienessä väestössä monet voivat olla keskenään sukua tie­tä­mät­tään. Saarella vit­sail­laan yleisesti siitä, miten jär­kyt­tä­vää olisi jos vanha hoito tulisi vastaan suku­juh­lis­sa. Tilannetta sekoittaa enti­ses­tään islan­ti­lai­nen nimi­käy­tän­tö, jonka mukaan sukunimi tulee vanhemman etu­ni­mes­tä eikä suinkaan suvun nimestä, joka saattaisi helpottaa suku­lai­sen tun­nis­ta­mis­ta heti esit­täy­dyt­täes­sä.

Epätoivotut intiimit koh­taa­mi­set voi välttää syöt­tä­mäl­lä sovel­luk­seen kiin­nos­ta­van ihmisen nimen tai kas­vok­kain koh­da­tes­sa käyttää omi­nai­suut­ta, jota kutsutaan Insestinpilaajaksi (Sifjaspellspillir). Sen käyttäjät voivat koskettaa puhe­li­mil­laan toistensa puhelinta ja saada tiedon suku­lin­jo­jen­sa mah­dol­li­ses­ta yhte­ne­väi­syy­des­tä, halu­tes­saan häly­tyk­sen kera. Kuten slogan kuuluu: ”tuuppaa sovel­luk­ses­sa ennenkuin tuuppaat sängyssä”.

Sovellus kun­nioit­taa nimellään ÍslendingaApp vanhaa suku­his­to­ria-arkistoa. Nolon parin­muo­dos­tuk­sen vält­tä­mi­sen lisäksi se on muillakin tapaa hyö­dyl­li­nen: se tarjoaa listan suo­si­tuim­mis­ta nimistä, nostaa esiin kiin­nos­ta­via tilas­tol­li­sia tietoja ja muis­tut­taa suku­lais­ten syn­ty­mä­päi­vis­tä.

Kirjoittaja

Emmi Huhtaniemi, VTM, on sosiaali- ja kulttuuriantropologi Helsingin yliopistosta. Hän tarkasteli pro gradu -työssään maya-kalenterin loppuun liittynyttä uushenkisyyttä Meksikossa rituaalin ja magian näkökulmista. Emmiä kiinnostavat erityisesti inhimillisen kokemuksen rakentuminen ja tietoisuuden antropologia.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Kaksi AntroBlogin toimittajaa jalkautui Wonderlust-festivaalille, joka juhlisti tiedostavaa, kaikenkirjavaa seksiä ja seksuaalisuutta jo viidettä kertaa. Tapahtuma tarjoaa tilaisuuden vapautua vallitsevista normeista, kokeilla ja tutkailla kaikkea seksuaalisuuteen liittyvää. Miltä se näyttää antropologin silmin? Ihmisen seksuaalisuus kasvaa ja kehittyy tietyn kulttuurisen ympäristön vaikutuksen alaisena.

Deittailuun on aina liittynyt monia sosiaalisia sääntöjä: miten lähestyä toista, mistä saa puhua, mikä on noloa ja mikä ei. Mitä tapahtuu näille säännöille, kun siirrytään digitaaliseen maailmaan? Jos Googleen syöttää hakusanat ”deittailu ja sosiaalinen media”, on tulos varsin negatiivinen: artikkeleissa ja keskustelupalstoilla povataan romantiikan ja vakavien parisuhteiden häviämistä. Entisaikojen romanssien salaperäisyys on kadonnut sosiaalisen median myötä.