Pyongyangin maratoni

Pohjois-Korea on eräs maailman tiukimmin val­vo­tuis­ta val­tiois­ta. Myöskään turisti ei voi liikkua siellä vapaasti. Yksi tapa päästä kur­kis­ta­maan maan pää­kau­pun­kiin on osal­lis­tua vuo­tui­sel­le Pyongyangin mara­to­nil­le.

Mangyongdae Prize International Marathon on jär­jes­tet­ty vuodesta 1981 lähtien. Se on osa valtion perus­ta­jan, vuonna 1912 syntyneen Kim Il Sungin syn­ty­mä­päi­vän vuotuisia parin viikon juh­lal­li­suuk­sia. Poliittisten jän­nit­tei­den vuoksi ulko­maa­lais­ten osal­lis­tu­mi­nen kisaan on toisinaan ollut jäissä, mutta koko 2000-luvun maraton on ollut kan­sain­vä­li­ses­ti avoin ammat­ti­ta­son juok­si­joil­le. Harrastajille kisa aukesi 2010-luvulla, joten nyt Pohjois-Korean voi kokea juok­su­ken­gät jalassa. 

Avoimuus toteutuu kuitenkin Pohjois-Korean malliin. Turismi on valtion tiukassa kont­rol­lis­sa. Jos mara­to­nil­le mielii ottaa osaa “län­si­mais­ta” käsin, muo­dol­li­suu­det hoitaa viral­li­nen mat­kan­jär­jes­tä­jä Koryo Tours. Se on kahden Pekingissä elävän britin 1993 perustama mat­ka­toi­mis­to, joka nauttii Pohjois-Korean valtiolle kuuluvan Korea International Travel Companyn viral­li­ses­ta tun­nus­tuk­ses­ta, ja tuo maahan noin puolet län­si­mai­sis­ta turis­teis­ta. Koryo Tours on edistänyt Pohjois-Korean turismia muun muassa vuonna 2012 jul­kais­tul­la videopeli Pyongyang Racerilla. Siinä pelaaja polttaa kumia ral­li­au­ton ratissa samoilla kaduilla, joita mara­to­nil­la tallataan. 

Suurten urhei­lu­ta­pah­tu­mien ympärillä on usein paksu kerros poliit­ti­sia mer­ki­tyk­siä. Urheiluun yhdis­te­tään monia yleviä arvoja, ja kan­sain­vä­li­set kisat viestivät kansojen välisestä ystä­vyy­des­tä ja tasa-arvosta. Pohjois-Korean tapauk­ses­sa nämä teemat ovat erityisen kiin­nos­ta­via tar­kas­tel­ta­via. 

Seuraavan kerran Pyongyangin maraton juostaan 12. huh­ti­kuu­ta 2020. Juoksureitti ulottuu pää­kau­pun­gin katujen lisäksi joen vartta kaupungin ulko­puo­lel­le, ja lupaa olla aiempaa kat­ta­vam­pi kurkistus Pyongyangiin. Maraton alkaa ja päättyy Kim Il Sungin nimeä kan­ta­val­le sta­dio­nil­le, jossa 50 000 poh­jois­ko­rea­lai­sen luvataan olevan hur­raa­mas­sa juok­si­joi­ta. 

  1. Pyongyangin maratoni Koryo Groupin sivulla
  2. Olympic Channelin doku­ment­tie­lo­ku­va Running in North Korea kertoo vuoden 2019 kisasta.

[rns_​reactions]

Kirjoittaja

Ninnu Koskenalho on AntroBlogin toinen päätoimittaja ja perustaja, ja valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta. Ninnu työskentelee Helsingin yliopistolla Crosslocations-tutkimushankkeen projektikoordinaattorina sekä tiedeviestinnän konsulttitehtävissä, ja pohtii mieluusti avaruusmatkailua ja ihmismielen notkeutta.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Jalkoihin voidaan kiinnittää monenlaista teknologiaa eri ympäristöjä varten, ja niitä voidaan käyttää luovasti apuna niin arkisissa askareissa kuin urheilusuorituksissa. Jalkojen roolin ymmärtäminen pelkkinä ihmistä liikuttavina mekaanisina laitteina voi paitsi muokata jalkojen toimintaa ja fyysistä rakennetta, myös vaikuttaa taustaoletuksina tieteellisissä teorioissa.

Helsingin hovioikeus tuomitsi maaliskuussa 2020 piispa Teemu Laajasalon sakkoihin tuottamuksellisesta kirjanpitorikoksesta yritystoiminnassaan. HS:n haastattelussa Laajasalo katsoo monien menettäneen suhteellisuudentajunsa arvioidessaan hänen tuomioon johtaneita syntejään, ja kertoo olevansa huolestunut vallitsevasta keskustelukulttuurista. Piispa toivoo itselleen armoa ja arvostelijalleen tuomiota.

Syyskuun lopulla Venäjän turvallisuuspalvelu pidätti Viimeisen testamentin kirkon keulahahmo Vissarionin (Sergei Torop), hänen “oikean kätensä” Vadim Redkinin ja kirkon juridisia kasvoja edustavan Vladimir Vedernikovin. Heitä syytetään kirkon jäsenten psykologisesta painostuksesta rahan saamiseksi, ja vakavan haitan aiheuttamisesta yhdelle tai usealle jäsenelle. Minna Kulmala on tutkinut Vissarion-yhteisöä vuodesta 2011 ja tutustunut myös entisten jäsenten tarinoihin.