Onko munuainen liian arvokas lahja?

Autoimmuunisairaus puna­hu­kas­ta kärsivä poptähti Selena Gomez kiitteli kesällä 2017 ystä­vään­sä Francia Raisaa jul­ki­suu­des­sa vuolaasti tältä lahjaksi saa­mas­taan munuai­ses­ta. Pari vuotta myöhemmin juo­rusi­vus­tot rapor­toi­vat ystä­vys­ten väli­ri­kos­ta. Miksi tämä on ant­ro­po­lo­gi­ses­ti kiin­nos­ta­vaa? 

Syyn väi­tet­tyyn väli­rik­koon kerrotaan olevan Gomezin elä­män­ta­vois­sa. Nuori tähti on munuais­siir­ron jälkeen jatkanut alkoholin käyttöä, juh­li­mis­ta ja epä­ter­veel­li­siä elä­män­ta­po­ja. Juorujen mukaan Raisa on ollut tästä rai­vois­saan. Lahjoittiko hän ystävälle toisen munuai­sen­sa vain, jotta tämä voisi tuhota ter­vey­ten­sä vas­tuut­to­mal­la käy­tök­sel­lä? 

Olivat juorut totta tai eivät, ne tarjoavat näkö­kul­man kes­kei­seen ant­ro­po­lo­gi­seen teoriaan lahjan logii­kas­ta. Lahjateorian mukaan ei ole olemassa lahjaa ilman vas­ta­lah­jaa. Lahjat kietovat antajan ja vas­taa­not­ta­jan vas­ta­vuo­roi­suu­den ver­kos­toi­hin, eikä ole saman­te­ke­vää, kuka antaa millaisen lahjan ja kenelle. Lahja paitsi viestii arvos­tuk­ses­ta, asemasta ja hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta tunteista, sälyttää vas­taa­not­ta­jal­le tietyn kokoisen vas­ta­vel­voit­teen.

Oma toimiva sisäelin on sen skaalan lahja, että samalla mitalla vas­taa­mi­nen on vaikeaa. Sopivan kokoisen vas­ta­lah­jan puut­tees­sa lahja sitookin vas­taa­not­ta­jan ennen kaikkea kii­tol­li­suu­den­vel­kaan, jonka osoit­ta­mi­sel­le on tilan­tees­ta ja ympä­ris­tös­tä riippuen omat, oikeat tapansa. Jos lah­joit­ta­ja odottaa vas­ta­lah­jak­si uhrauk­ses­taan lahjan avulla pelas­te­tun elämän kun­nioi­tuk­sen osoit­ta­mis­ta terveillä elä­män­ta­voil­la, saattaa odotusten vas­tai­ses­ti toi­mi­mi­nen rikkoa lahjan logiikan. Koska lahjoista muo­dos­tu­val­la ver­kos­tol­la raken­ne­taan ihmis­suh­tei­ta, voi vas­ta­vuo­roi­suu­den rik­koon­tues­sa välien kat­kai­se­mi­nen olla vain jo tapah­tu­neen asian ääneen lausu­mis­ta.

Tämä kaikki saattaa osaltaan antaa lisäsyyn sille, miksi elämän jat­ku­mi­seen lähei­ses­ti liit­ty­vien lahjojen — niin toimivien sisäe­lin­ten, veren­siir­to­jen kuin sukuso­lu­jen­kin — tapauk­ses­sa lah­joit­ta­ja ja vas­taa­not­ta­ja pidetään mieluusti toi­sil­leen nimet­tö­mi­nä. 

  1. Marcel Mauss, 1954. The Gift. The form and reason for exchange in archaic societies.

Kirjoittaja

Ninnu Koskenalho on AntroBlogin toinen päätoimittaja ja perustaja, ja valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta. Ninnu työskentelee Helsingin yliopistolla Crosslocations-tutkimushankkeen projektikoordinaattorina sekä tiedeviestinnän konsulttitehtävissä, ja pohtii mieluusti avaruusmatkailua ja ihmismielen notkeutta.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Kauniit hampaat ovat kauniin hymyn avain, ja hampaiden ehostus on usein osa kauneudenhoitoa. Suoristamisen ja valkaisun ohella maailmalla suositaan esimerkiksi hampaiden mustaamista ja teräväksi viilaamista. Tavat viestivät kauneuden lisäksi sosiaalisesta asemasta ja yhteiskuntaluokasta.

Kipu on asia, jota ihminen yleensä välttelee. Ihmislajin edustajia löytää silti muun muassa kävelemästä tulisilla hiilillä ja roikkumasta selkänahkaan työnnettyjen lihakoukkujen varassa köysistä - omasta tahdostaan. Miksi? Vapaaehtoisen kivun ympärille rakentuu monia kiinnostavia tapoja.

Flintin kaupungissa, Michiganissa vuonna 2014 alkaneen vesikriisin seurauksena kymmenet tuhannet ihmiset sairastuivat lyijymyrkytykseen ja koko kaupungin luottamus viranomaisiin rapautui. Flintin kriisi on nykypäivän esimerkki siitä, mitä voi tapahtua kun valtio nostaa taloudelliset intressit ihmisten hyvinvoinnin edelle ja toimii demokraattisen päätöksenteon vastaisesti. Vaikka paikalliset onnistuivat omalla aktiivisuudellaan saamaan viranomaiset vastuuseen teoistaan, ei kriisi ole vielä ohi.