Onko munuainen liian arvokas lahja?

Autoimmuunisairaus SLE:stä kärsivä poptähti Selena Gomez kiitteli kesällä 2017 ystä­vään­sä Francia Raisaa jul­ki­suu­des­sa vuolaasti tältä lahjaksi saa­mas­taan munuai­ses­ta. Pari vuotta myöhemmin juo­rusi­vus­tot rapor­toi­vat ystä­vys­ten väli­ri­kos­ta. Miksi tämä on ant­ro­po­lo­gi­ses­ti kiin­nos­ta­vaa? 

Syyn väi­tet­tyyn väli­rik­koon kerrotaan olevan Gomezin elä­män­ta­vois­sa. Nuori tähti on munuais­siir­ron jälkeen jatkanut alkoholin käyttöä, juh­li­mis­ta ja epä­ter­veel­li­siä elämäntapoja.Juorujen mukaan Raisa on ollut tästä rai­vois­saan. Lahjoittiko hän ystävälle toisen munuai­sen­sa vain, jotta tämä voisi tuhota ter­vey­ten­sä vas­tuut­to­mal­la käy­tök­sel­lä? 

Olivat juorut totta tai eivät, ne tarjoavat näkö­kul­man kes­kei­seen ant­ro­po­lo­gi­seen teoriaan lahjan logii­kas­ta. Lahjateorian mukaan ei ole olemassa lahjaa ilman vas­ta­lah­jaa. Lahjat kietovat antajan ja vas­taa­not­ta­jan vas­ta­vuo­roi­suu­den ver­kos­toi­hin, eikä ole saman­te­ke­vää, kuka antaa millaisen lahjan ja kenelle. Lahja paitsi viestii arvos­tuk­ses­ta, asemasta ja hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta tunteista, sälyttää vas­taa­not­ta­jal­le tietyn kokoisen vas­ta­vel­voit­teen.

Oma toimiva sisäelin on sen skaalan lahja, että samalla mitalla vas­taa­mi­nen on vaikeaa. Sopivan kokoisen vas­ta­lah­jan puut­tees­sa lahja sitookin vas­taa­not­ta­jan ennen kaikkea kii­tol­li­suu­den­vel­kaan, jonka osoit­ta­mi­sel­le on tilan­tees­ta ja ympä­ris­tös­tä riippuen omat, oikeat tapansa. Jos lah­joit­ta­ja odottaa vas­ta­lah­jak­si uhrauk­ses­taan lahjan avulla pelas­te­tun elämän kun­nioi­tuk­sen osoit­ta­mis­ta terveillä elä­män­ta­voil­la, saattaa odotusten vas­tai­ses­ti toi­mi­mi­nen rikkoa lahjan logiikan. Koska lahjoista muo­dos­tu­val­la ver­kos­tol­la raken­ne­taan ihmis­suh­tei­ta, voi vas­ta­vuo­roi­suu­den rik­koon­tues­sa välien kat­kai­se­mi­nen olla vain jo tapah­tu­neen asian ääneen lausu­mis­ta.

Tämä kaikki saattaa osaltaan antaa lisäsyyn sille, miksi elämän jat­ku­mi­seen lähei­ses­ti liit­ty­vien lahjojen — niin toimivien sisäe­lin­ten, veren­siir­to­jen kuin sukuso­lu­jen­kin — tapauk­ses­sa lah­joit­ta­ja ja vas­taa­not­ta­ja pidetään mieluusti toi­sil­leen nimet­tö­mi­nä. 

  1. Marcel Mauss, 1954. The Gift. The form and reason for exchange in archaic societies.

Kirjoittaja

Ninnu Koskenalho on AntroBlogin toinen päätoimittaja ja perustaja, ja valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta. Ninnu työskentelee Helsingin yliopistolla Crosslocations-tutkimushankkeen projektikoordinaattorina sekä tiedeviestinnän konsulttitehtävissä, ja pohtii mieluusti avaruusmatkailua ja ihmismielen notkeutta.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Suuret tapahtumat synnyttävät huumoria, eikä korona ole poikkeus. Huumorilla on monia merkityksiä ja vaikutuksia. Sen kautta voi rakentaa yhteisöllisyyttä tai hyökätä. Vitsi voi välittää piiloviestejä tai kuvata tilannetta, jolle on vaikea löytää järkevää selitystä tai edes sanoja.

Wc-paperin historia on yllättävän lyhyt ottaen huomioon, että tarpeiden tekeminen on yhteistä kaikille ihmisille. Suuressa osassa maailmaa suositaan vedellä puhdistautumista vessakäynnin jälkeen. Paperin käyttö on kuitenkin kasvussa vaurastuvissa maissa, joiden keskiluokka kasvaa. Vessapaperin kulutuksen kasvu heijastelee globaalien markkinavoimien ja kulutuskulttuurin leviämistä.

Voiko pandemiasta seurata mitään hyvää? Tähän mennessä on merkillepantavaa, että kaiken perustellun huolen lisäksi koronaviruksen aiheuttama poikkeustila on tuonut myös toivoa. Kuten monet kriisit, myös COVID-19 on tuonut esiin ihmisten halun auttaa toisiaan ja voimakkaan solidaarisuuden tunteen.