19. – 21.4.2018 | Displacements

#Displace18: vir­tu­aa­li­nen kon­fe­rens­si demo­kra­ti­soi kon­fe­rens­sio­sal­lis­tu­mis­ta 

Yhdysvalloista lähtöisin oleva Kulttuuriantropologian yhdistys SCA radi­ka­li­soi tänä vuonna kon­fe­rens­si­käy­tän­tö­jään. Virtuaalinen kon­fe­rens­si “Displacements” mah­dol­lis­taa glo­baa­lil­la tasolla kaikkien internet-yhteyden päässä olevien osal­lis­tu­mi­sen. Mukaan pääsee myös viime hetkellä, sillä vir­tu­aa­li­nen kon­fe­rens­si ei vaadi ympä­ris­töä rasit­ta­vaa mat­kus­ta­mis­ta. Sen sijaan pientä maksua vastaan tämä inno­va­tii­vi­nen kon­fe­rens­si tuo ant­ro­po­lo­gian huip­puo­saa­mis­ta semi­naa­ri­ti­laan, työ­huo­nee­seen — tai missä sitten satutkin torstain ja lauantain välisenä aikana seik­kai­le­maan.

AntroBlogin toi­mit­ta­ja Liina Mustonen haas­tat­te­li kon­fe­rens­si­jär­jes­tä­jä Anand Pandiania. Pandian mainitsee ilmas­to­syi­den ohella myös oikeu­den­mu­kai­sen osal­lis­tu­mis­po­li­tii­kan vir­tu­aa­li­kon­fe­rens­sin motii­vik­si. Monet tutkijat jäävät ilman kon­fe­rens­si­ra­hoi­tus­ta, mikä tiukkojen vii­su­mieh­to­jen lisäksi vai­keut­taa glo­baa­lis­ta etelästä kotoisin olevien ant­ro­po­lo­gian tut­ki­joi­den osal­lis­tu­mis­ta.

Tänä vuonna SCA:n kon­fe­rens­sis­sa kuullaan tut­ki­joi­ta maan­tie­teel­li­ses­ti laajalta alueelta, peräti 21 maan yli­opis­tos­ta. Maantieteellinen vai­kut­ta­vuus on vielä laajempi, kun lasketaan mukaan kon­fe­rens­sin yleisö.

Konfernssi-nodet”, eli eri maissa kon­fe­rens­siy­lei­söä yhteen kokoavat “solmut” ovat tärkeä osa SCA:n vir­tu­aa­li­kon­fe­rens­sia. Konferenssin sivuilta löytyy vai­kut­ta­va lista kon­fe­rens­si-nodeja ympäri maailmaa. Torstain ja lauantain välillä voit siis chat­tail­la reaa­lia­jas­sa kol­le­goi­den kanssa, jotka istuvat muun muassa Addis Ababassa, Kalkutassa, Ankarassa ja New Yorkissa. Näin vir­tu­aa­li­kon­fe­rens­si pyrkii pie­nen­tä­mään kuilua niin kutsutun ant­ro­po­lo­gi­sen kentän ja kon­fe­rens­si­sa­lien välillä. Opetustehtävissä työs­ken­te­le­vil­le kon­fe­rens­si tarjoaa myös semi­naa­ri­työs­ken­te­lyyn sopivia työ­vä­li­nei­tä: lyhyitä kon­fe­rens­sie­si­tel­miä ja muuta audio­vi­su­aa­lis­ta mate­ri­aa­lia.

Konferenssia voi seurata Twitterin kautta tun­nis­teel­la #displace18, ja tapah­tu­maan pääsee rekis­te­röi­ty­mään täällä: https://​displace​ments​.jhu​.edu/.

AntroBlogin toimitus odottaa innolla viikon ant­ro­po­lo­gis­ta koho­koh­taa!

Muita tulevia tapahtumia

Kirjoittaja

AntroBlogin toimitus kirjoittaa lyhyempiä kommentteja toisinaan yhteisöllisen nimimerkin takaa.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Kevät 2019 tuo uusia tuulia Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitokselle, kun etnologian ja antropologian oppiaine vaihtuu uuteen tutkinto-ohjelmaan. KUMU on ensimmäinen oppiaine Suomessa laatuaan. KUMU eli Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa on yhdistelmä niin etnologian, antropologian kuin kulttuuripolitiikan sisältöjä.