Antropodi: Luomakuntaa vartioimassa

Antropodin toi­mit­ta­ja Anni Rastas sukeltaa doku­ment­tie­lo­ku­vaoh­jaa­ja Iiris Härmän kanssa doku­men­taa­ri­sen elokuvan teon ja ympä­ris­tön­suo­je­lun moni­mut­kai­siin maailmoihin. 

Iiris Härmän ohjaama, Guerilla Filmsin tuottama elokuva Luomakunnan vartijat vie katsojan Turkanan alueelle Keniaan seu­raa­maan Helsingin yli­opis­ton tut­ki­joi­den ja pai­kal­li­sen daasanach-yhteisön koh­taa­mis­ta nopeasti muut­tu­vas­sa ympä­ris­tös­sä, jota värit­tä­vät monen­lai­set val­ta­hie­rar­kiat ja konfliktit.

Mikä Antropodi?

Antropodi on Suomen Antropologisen Seuran toi­mit­ta­ma podcast-sarja, jota jul­kais­taan yhteis­työs­sä AntroBlogin kanssa. Sarja käsit­te­lee ajan­koh­tai­sia ja ajattomia ant­ro­po­lo­gi­sia aiheita, kuten tuoreita tut­ki­muk­sia, yhteis­kun­nal­li­sia ja kult­tuu­ri­sia ilmiöitä, opetusta ja työelämää. Antropodin uusi jakso ilmestyy aina kuun ensim­mäi­se­nä tiistaina, mutta toisinaan saatamme julkaista lisäksi eri­kois­jak­so­ja. Ohjelmistoa jul­kais­taan yhteis­työs­sä Voiman kanssa. Lisätietoa Antropodista löydät täältä.

Kirjoittaja

Suomen Antropologinen Seura on vuonna 1975 perustettu tieteellinen seura. Seura tukee antropologian tutkimusalaa ja siihen läheisesti liittyviä tutkimushankkeita.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Miten puut kietoutuvat osaksi arkeamme tänä päivänä? Antropologi Kaisa Vainio kertoo ihmisten ja yksittäisen puiden välisiin suhteisiin kohdistuvasta tutkimuksestaan ja Suomen Metsämuseo Luston amanuenssi Tuomas Juva valottaa suomalaisten monipuolista metsähistoriaa.