10. – 13.4.2019 | Cultureels 2019 — Ethnographic Film Festival

cul​tu​reels​.com

In English below

CULTUREELS on etno­gra­fi­nen elo­ku­va­fes­ti­vaa­li, jonka keskiössä ovat ant­ro­po­lo­gi­set ja etno­gra­fi­set doku­ment­tie­lo­ku­vat. Elokuvafestivaali jär­jes­te­tään ensim­mäis­tä kertaa 10. – 13.4.2019 Kino Engelissä, Helsingissä.

Neljä päivää kestävän fes­ti­vaa­lin ensi­si­jai­se­na motiivina on halu tuoda ant­ro­po­lo­gia ja etno­gra­fi­nen elokuva suuren yleisön tie­toi­suu­teen. Pyrkimyksenämme on ollut luoda fes­ti­vaa­li, joka tarjoaa väylän kult­tuu­rin moni­muo­toi­suu­teen ja etno­gra­fi­siin, visu­aa­li­siin repre­sen­taa­tioi­hin tutustumiselle.

Festivaali toimii alustana myös doku­ment­tia­lan ja visu­aa­li­sen etno­gra­fian opis­ke­li­joi­den töille. Opiskelijoiden elokuvia näytämme kes­ki­viik­ko­na 10.4. Katso koko ohjelma täältä: https://​www​.cul​tu​reels​.com/​s​t​u​d​e​n​t​day. Opiskelijapäivään on kaikille vapaa pääsy ja se jär­jes­te­tään osoit­tees­sa Unioninkatu 35, auditorio 116.

Tapahtuma on voittoa tavoit­te­le­ma­ton ja sen järjestää joukko vapaa­eh­toi­sia yhdessä Helsingin yli­opis­ton sosiaali- ja kult­tuu­riant­ro­po­lo­gian aine­jär­jes­tö Mana ry:n kanssa. Tapahtuma jär­jes­te­tään yhteis­työs­sä Valtiotieteellisen tie­de­kun­nan sekä Sosiaali- ja kult­tuu­riant­ro­po­lo­gian oppiai­neen kanssa.

Tutustu ohjelmaan ja osta liput: cul​tu​reels​.com

Ota yhteyttä fes­ti­vaa­li­jär­jes­tä­jiin: cultureels@​gmail.​com

Yhteistyössä:

AntroBlogi
Cool Head Brew
Gold&Green
Helinä Rautavaaran museo
Kannunvalajat ry
Kannustin Oy
Kenno Ethnographic Consulting
Loviisan Sammutinhuolto
Planti
Storytel
Suomen Antropologinen seura
Taiste
Unisport
Voima-lehti

.….….….….….….….….….….….….….….….

CULTUREELS eth­no­grap­hic film festival focuses on anth­ro­po­lo­gical and eth­no­grap­hic docu­men­ta­ries. The event is organized for the first time on 10th-13th of April at Kino Engel, Helsinki.

During our four-day film festival, our aim is to promote the awareness within and beyond the depart­ment of anth­ro­po­lo­gy through visual art and pre­sen­ta­tions. Wednesday 10th of April is dedicated to student films as we have also wanted to create a channel for under­gra­dua­te or graduate students to get their work visible for the wider public. The student day event is free of charge and organized in Unioninkatu 35, audi­to­rium 116. More infor­ma­tion in: https://​www​.cul​tu​reels​.com/​s​t​u​d​e​n​t​day.

CULTUREELS eth­no­grap­hic Film Festival will be organised for the first time. The festival is organized by a group of students of Social and Cultural Anthropology from the University of Helsinki together with the student associa­tion Mana ry and the discipli­ne of anth­ro­po­lo­gy at the University of Helsinki.

See the programme and buy tickets in: cul​tu​reels​.com

Contact: cultureels@​gmail.​com

In col­la­bo­ra­tion with:

AntroBlogi
Cool Head Brew
Gold&Green
Helinä Rautavaaran museo
Kannunvalajat ry
Kannustin Oy
Kenno Ethnographic Consulting
Loviisan Sammutinhuolto
Planti
Storytel
The Finnish Anthropological society
Taiste
Unisport
Voima-lehti

Kuva: Mana ry

Kirjoittaja

AntroBlogin toimitus kirjoittaa lyhyempiä kommentteja toisinaan yhteisöllisen nimimerkin takaa.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Kevät 2019 tuo uusia tuulia Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitokselle, kun etnologian ja antropologian oppiaine vaihtuu uuteen tutkinto-ohjelmaan. KUMU on ensimmäinen oppiaine Suomessa laatuaan. KUMU eli Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa on yhdistelmä niin etnologian, antropologian kuin kulttuuripolitiikan sisältöjä.