AntroBlogin syksy 2018 starttaa!

AntroBlogin syksyn tuo­tan­to­kausi alkaa! Olemme keräil­leet ideoita ja ins­pi­raa­tio­ta pitkin kesää, ja uusi kausi tuo mukanaan paitsi kaikki vanhat suo­sik­kin­ne, myös paljon uuden­lais­ta sisältöä!

Heti ensim­mäi­nen syyskuun viikko on varattu hyytävän kylmille tun­nel­mil­le. Kesän aikana toteu­tet­tu, Huippuvuorten jää­kar­hu­jen ja ihmi­syh­tei­sön välisiä suhteita kar­toit­ta­va Naapurina jääkarhu ‑projekti valtaa sivus­tom­me valo­ku­vien, videoiden ja monio­sai­sen raportin muodossa. Arktisella tut­ki­mus­mat­kal­la toi­mit­ta­jam­me tutus­tui­vat muun muassa lumi­ken­kiin, kivää­rei­hin ja tari­noi­hin jää­kar­hu­jen koh­taa­mi­sis­ta. Hieman myöhemmin syksyllä jul­kai­sem­me lyhyen etno­gra­fi­sen doku­ment­tie­lo­ku­van samasta aiheesta.

Podcast-tuo­tan­tom­me laajenee syksyllä artik­ke­lei­den kuun­te­lu­ver­siois­ta haas­tat­te­lu­poh­jai­seen kuun­nel­ma­sar­jaa. Design-ant­ro­po­lo­gi Anna Haverinen jututtaa vie­rai­taan moni­nai­sis­ta aiheista, kuten ant­ro­po­lo­gi­sen osaamisen sovel­ta­mi­ses­ta työelämän kou­ke­roi­hin ja siitä, mitä se etno­gra­fia nyt taas oikein olikaan. Entä miten onnistuu työssään int­ro­vert­ti ant­ro­po­lo­gi?

Videopuolemme uudistuu siten, että videot teks­ti­te­tään tästä lähin myös englan­nik­si. Videoitamme voi siis vihdoin jakaa myös niille ystäville, jotka eivät puhu suomea! Elokuun Tubeconissa ensi-iltansa saanut, tul­pa­vel­hois­ta kertova pätkä on ensim­mäi­nen englan­nik­si teks­ti­tet­ty videomme. Myös vanhoihin videoihin lisäil­lään englan­nin­kie­li­siä tekstejä vähi­tel­len — kannattaa siis vilkuilla YouTube ‑kana­vaam­me syksyn mittaan tai vaikkapa toivoa, mihin videoon haluaisit teks­ti­tyk­sen seu­raa­vak­si.

Keväällä vuoden tie­de­vies­tin­tä­te­ko­na palkittu uutis­toi­mi­tuk­sem­me on kasvanut uusilla jäsenillä, ja kom­men­toi­ta­vien aiheiden kirjo on sitä myötä laa­jen­tu­nut. Timanttista ajan­koh­tais­ta uutis­kom­men­taa­ria on luvassa siis tälläkin kaudella! Myös päivän polt­ta­vis­ta uutisista voit heittää vinkkiä toi­mi­tuk­sel­lem­me, joku voi hyvinkin tarttua siihen.

Työelämätoimituksen Kirjeitä kentältä ‑kolum­ni­sar­jan tilalla alkaa uusi Tulokulmia-sarja, jossa eri alojen asian­tun­ti­jat kom­men­toi­vat ant­ro­po­lo­gian ja työelämän sol­mu­koh­tia näkö­ala­pai­koil­taan käsin. Lisäksi ant­ro­po­lo­gian eri­koi­sa­lo­ja esit­te­le­vä jut­tusar­ja jatkuu pitkän tauon jälkeen, ja käsit­te­lyyn pääsevät muun muassa ruoan, tunteiden ja tek­no­lo­gian ant­ro­po­lo­gia. Voiko robotti olla kuin oikea kumppani? Entä ovatko tunteet uni­ver­saa­le­ja?

Myös yhteis­työ­ku­vioi­den saralla on luvassa kiin­nos­ta­va vuosi. Yle Radio 1:n Havaintoja ihmisestä ‑sarjan kanssa tehtävä sisäl­töyh­teis­työ jatkuu, ja tulossa on ihan uusiakin juttuja — kuten jo tavaksi muo­dos­tu­neet tee­ma­viik­kom­me. Syksyn tee­ma­viik­ko toteu­te­taan yhdessä sosio­lo­gi­sen Ilmiö-median kanssa, ja se tuo sisar­tie­tee­na­lo­jen näkö­kul­mat saman pöydän ääreen. Kannattaa myös seurata Tutkitusti-hanketta, joka luo kan­san­ta­jui­sil­le tieteen verk­ko­jul­kai­suil­le yhteistä jake­lu­ka­na­vaa.

Lokakuussa vietetään taas syn­ty­mä­päi­viä — AntroBlogi täyttää jo kolme vuotta! Sen kunniaksi paljon kyseltyjä AntroBlogi-tuotteita tulee vihdoin saa­ta­vil­le. Avaamme pian Printmotor-palveluun oman kaupan, jonne tulee aluksi saa­ta­vil­le logol­lam­me varus­tet­tu­ja kan­gas­kas­se­ja sekä t‑paitoja. Tuotetoiveita saa mieluusti esittää! Kauppa löytyy osoit­tees­ta https://​print​mo​tor​.com/​a​n​t​r​o​b​l​o​gi/.

Pidemmittä puheitta kutsumme teidät tutus­tu­maan kanssamme ant­ro­po­lo­gian kieh­to­vaan maailmaan! 

Kirjoittaja

Ninnu Koskenalho on AntroBlogin toinen päätoimittaja ja perustaja, ja valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta. Ninnu työskentelee Helsingin yliopistolla Crosslocations-tutkimushankkeen projektikoordinaattorina sekä tiedeviestinnän konsulttitehtävissä, ja pohtii mieluusti avaruusmatkailua ja ihmismielen notkeutta.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Toimituksemme suuntaa kohti kesälomaa epätavallisissa tunnelmissa. Koronapandemia on muiden lieveilmiöiden ohella tuottanut muuntuneen kokemuksen ajan kulumisesta. Antropologinen toteamus, jonka mukaan aika on sosiaalinen konstruktio ja altis muutoksille, tuntuu todemmalta kuin koskaan.

AntroBlogin neljäs julkaisukausi päättyy. Toimitus palaa kesätauolta syyskuun alussa. Sitä ennen teemme katsauksen kuluneeseen kauteen ja pohdimme, miten eskimoiden ja inuittien vuodenkierto liittyy suomalaisten lomanviettoon.

Tästä se alkaa, kesäloma! Meillä on ollut tapana kirjoittaa kauden viimeiseksi artikkeliksi pienet terveiset toimitukselta. Tällä kertaa ajattelimme käyttää tilan siihen, että kerromme teille hieman teistä itsestänne. Ajattelemme antropologeina, että julkaisun on tärkeää tuntea yleisönsä. Paras tapa saada tietoa tietystä ihmisryhmästä on tietenkin osallistuva havainnointi, mutta sen ollessa hivenen haastavaa, päätimme kysyä yleisöltä itseltään. Siispä toteutimme touko-kesäkuun vaihteessa AntroBlogin ensimmäisen lukijakyselyn. Vastausten mukaan te näytätte tältä.