2. – 10.11.2018 | Viimeisen toivon maa — valokuvia ja luento Vissarionin Siperian-yhteisöstä

Millaista on elämä ”maa­il­man­lo­pun yhtei­sös­sä”? Mitä Siperia voi opettaa meille?

Kulttuuriantropologi Minna Kulmalan ja kult­tuu­ri­maan­tie­tei­li­jä Sofia Perhomaan valo­ku­va­näyt­te­ly Viimeisen toivon maa esittelee Siperian taigalle 1990-luvulla perus­te­tun, maailman suu­rim­piin lukeu­tu­van, hengellis-eko­lo­gi­sen yhteisön elämää. Globaalien ongelmien edessä ja kes­tä­väm­män huomisen toivossa tuhannet ihmiset ovat muut­ta­neet syr­jäi­sel­le Luvatulle maalle perus­taak­seen oma­va­rai­sen ”arkin”, jonka raken­tu­mis­ta luotsaa Jeesuksen rein­kar­naa­tio­na pidetty Vissarion Kristus. Omintakeista kult­tuu­ri­aan luova yhteisö on vakuut­tu­nut kyvystään johdattaa ihmis­kun­ta har­mo­ni­seen, onnel­li­sem­paan tule­vai­suu­teen. ”Vanhan maailman” murtuessa uusi elämä puskee esiin.

Näyttelyn avajaiset ovat per­jan­tai­na 2.11. klo 18:00 – 20:00, ter­ve­tu­loa! Luvassa opastettu kierros, live-musiikkia ja pientä purtavaa. Lauantailuennolla 3.11. klo 13 – 15 Kulmala ja Perhomaa esit­te­le­vät Viimeisen tes­ta­men­tin kirkon Siperian-yhteisöä, avaavat projektin puit­teis­sa tehdyn kent­tä­työn metodeja sekä ruotivat yhteisön heissä kir­voit­ta­mia ajatuksia ja tuntemuksia.

Valokuvien ohella näyt­te­lys­sä pyörii yhtei­sös­tä ja projektin teke­mi­ses­tä kertova video. Luennolla nähdään myös kuvia, joita var­si­nai­nen näyttely ei sisällä.

Näyttely on avoinna ma-pe klo 10 – 19:45 ja la klo 12 – 16. Näyttelyyn ja sen oheis­ta­pah­tu­miin on vapaa pääsy. Tapahtumapaikkana Venäjän tiede- ja kult­tuu­ri­kes­kus Töölössä.

Kuva: Minna Kulmala & Sofia Perhomaa

Muita tulevia tapahtumia

Kirjoittaja

AntroBlogin toimitus kirjoittaa lyhyempiä kommentteja toisinaan yhteisöllisen nimimerkin takaa.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Kevät 2019 tuo uusia tuulia Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitokselle, kun etnologian ja antropologian oppiaine vaihtuu uuteen tutkinto-ohjelmaan. KUMU on ensimmäinen oppiaine Suomessa laatuaan. KUMU eli Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa on yhdistelmä niin etnologian, antropologian kuin kulttuuripolitiikan sisältöjä.