Siirry suoraan sisältöön

Jyväskylässä etnologia ja antropologia ovat nyt Kumu

Kevät 2019 tuo uusia tuulia Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitokselle, kun etnologian ja antropologian oppiaine vaihtuu uuteen tutkinto-ohjelmaan. KUMU on ensimmäinen oppiaine Suomessa laatuaan. KUMU eli Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa on yhdistelmä niin etnologian, antropologian kuin kulttuuripolitiikan sisältöjä.

Tutkinto-ohjelma toteutetaan uudella tavalla: yhteistyössä yliopiston muiden tiedekuntien, laitosten, koulutusohjelmien tai yritysmaailman kanssa. Opetuksen työelämälähtöisyys merkitsee oman asiantuntijuuden varhaista tunnistamista ja hyödyntämistä työelämässä.

Jyväskylän yliopiston kulttuuripolitiikan professori Miikka Pyykkönen toteaa, että kulttuuripolitiikkaa kannattaa tulla opiskelemaan, koska tätä kautta ”voi vaikuttaa kulttuuria koskeviin asioihin”. Yhtenä tutkinnon osaamistavoitteena onkin kehittyä kohti kulttuurialan hallinnon ja johtamisen asiantuntijuutta. Lisäksi tutkinto luo edellytyksiä kulttuurialan yrittäjyyteen ja luovan talouden tehtäviin.

Uusi kulttuuripoliittinen näkökulma ei tarkoita etnologisen ja antropologisen katseen katoamista. Keskeisiä tavoitteita ovat yhä kulttuurien tutkimuksen teoreettisten lähtökohtien ja etnografisien metodien omaksuminen, tai etnologille ja antropologille oleellinen kyky analysoida kriittisesti erilaisia aineistoja.

Siinä missä uudet opiskelijat perehtyvät etnologian ja antropologian ohella nyt myös kulttuuripolitiikan sisältöihin, voidaan kulttuuripolitiikan katsoa saavan jatkossa etnologisia ja antropologisia vaikutteita. Tämä tieteiden ja taiteiden välinen vuoropuhelu edistänee myös etnologisen ja antropologisen tutkimuksen näkyvyyttä.

Kuten suomalaisen kansatieteen historiassa, viime vuosina on keskusteltu tieteenalan muutoksesta ja muun maailman sille asettamista haasteista. KUMU on vastaus kysymykseen jyväskyläläisen etnologian oppiaineen säilymisestä tulevaisuudessa. Kun jatkossa opetuksessa yhdistyvät sekä kulttuurien tutkimuksen että taidealojen näkökulmat, on opiskelijoiden valmistumisen jälkeinen työllistyminen yhä varmempaa.

Etnologinen ja antropologinen tutkimus kiinnittyy myös vahvasti yhteiskunnallisen vaikuttamisen kontekstiinsa, kun uudessa tutkinto-ohjelmassa tutkimuksen aiheet ja tavoitteet ovat yhä moninaisempia.

Lukemista

  1. Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa. Jyväskylän yliopisto.
  2. Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa. Opetussuunnitelma.
Avainsanat:
Jaa tämä artikkeli:
nv-author-image

Elina Nykänen

Elina Nykänen on etnologian ja antropologian maisteriopiskelija Jyväskylän yliopistossa. Pro gradu -tutkielmassaan hän tarkastelee suomalaisia kuvataidepsykoterapeutteja sekä työn ja ammatillisen identiteetin kokemuksia.Katso kirjoittajan artikkelit

Osallistu keskusteluun

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *